Beoordeling verzoeken voor verspreiden nascholingen

De NVALT ontvangt regelmatig verzoeken (van externe instanties of van leden) om nascholingen, nieuwsbrieven, symposia of andere evenementen onder de aandacht te brengen van haar leden. Voor de afhandeling van deze verzoeken worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Accreditatie is bij de NVALT aangevraagd en goedgekeurd/de aanvraag is ter goedkeuring doorgestuurd naar de Accreditatiecommissie
  en/of
 • De scholing wordt gesteund door een sectie of commissie van de NVALT
 • Als er sprake is van sponsoring, moet het gaan om multisponsoring
 • Het programma is bestemd voor longartsen en longartsen i.o. en/of de artsen van de VvAwT

Als het verzoek aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal de NVALT het volgende aan communicatie en verspreiding bieden:

 • Opname in de maandelijkse congressennieuwsbrief en de congresagenda op de website van de NVALT.
 • Opname in de congresagenda van PulmoScript, mits het in de juiste periode valt.

De nascholing komt in de congresagenda PE-online (automatisch bij de accreditatieaanvraag en na goedkeuring ook in de congresagenda van Reconcept).

Er worden geen e-mails rechtstreeks doorgestuurd naar de leden.

Ook ontvangen we verzoeken om adresetiketten/mailadressen van NVALT-leden aan te leveren aan externen, bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, of voor het verspreiden van nieuwsbrieven van vakgroepen

 • er worden geen contactgegevens van leden verstrekt aan derden.

Aanvragen van vakgroepen

Alleen als het bericht relevant is voor de leden, na redactie opnemen in de nieuwsbrief.

Nieuwsberichten die altijd worden verspreid/geplaatst:

 • NVALT-congressen
 • CCO
 • Nascholing van NVALT-academie
 • ERS-najaarscongres