De beginnende AIOS

Waar let ik op?

Als je beginnende AIOS longziekten bent, zijn er een aantal punten waar je op moet letten.

  1. Schrijf je binnen de eerste twee maanden van je opleiding in bij de RGS. Als je je later inschrijft, zal je opleiding pas erkend worden vanaf het moment dat je bij de RGS in het register staat. Dit heeft meer dan eens tot vervelende gevolgen geleid. Het kan gebeuren dat je door een te late inschrijving een deel van je opleiding overnieuw moet doen.
    Ten tweede heb je dan onterecht geld gebruikt van het ministerie van VWS, waardoor het kan gebeuren dat er voor een AIOS na jou tijdelijk geen opleidingsgeld is.
  2. Schrijf je zo vroeg mogelijk (bij voorkeur in het eerste jaar van je vooropleiding) in bij de NVALT. De NVALT kan je dan inplannen voor het landelijk cursorisch onderwijs. Als je laat bent met je inschrijving, kan het gebeuren dat je het cursorisch onderwijs pas in het allerlaatste gedeelte van je opleiding krijgt, terwijl de cursussen een goede basiskennis geven die je juist aan het begin van je opleiding goed kan gebruiken. Het is gebruikelijk dat de AIOS die lid wordt van de NVALT, tijdens de eerstvolgende ledenvergadering officieel wordt voorgesteld, dus wees erbij op die ALV. Indien dat niet mogelijk is, zorg voor een afmelding.
  3. Begin 2011 wordt het nieuwe opleidingsplan geïmplementeerd. Het is belangrijk dat je dit opleidingsplan goed doorneemt, dat je weet wat de 7 competenties zijn, dat je een overzichtelijk portfolio aanlegt en dat je inzicht krijgt in je opleidingsschema. Je moet met je opleider overleggen welke themakaarten aan bod zullen komen voor de komende periode, welke beoordelingsmiddelen er gebruikt zullen worden. Hou dit alles in je portfolio goed bij voor elk voortgangsgesprek. In de periode van je opleiding zal je minstens één keer een opleidingsvisitatie meemaken en ook dan moet je portfolio in orde zijn. Verder is het sterk aan te raden om al je verrichtingen vanaf het begin bij te houden in je portfolio.
  4. Weet wie jouw belangen behartigt. Als AIOS longziekten ben je longarts in opleiding, maar ook in algemene zin een medisch specialist in opleiding én een werknemer van het ziekenhuis. Voor deze verschillende dimensies worden jouw belangen behartigd door verschillende verenigingen. Zo kan je al je disciplinegebonden vragen (met betrekking tot je opleiding tot longarts) neerleggen bij het AIOS-bestuur. Alle vragen of problemen met betrekking tot algemene opleidingskwesties (zoals het opleidingsfonds, terugbetalingen, et cetera) kun je neerleggen bij het LVAG. En vragen die betrekking hebben op de CAO, ORT, arbeidstijden en vergoedingen, kun je stellen aan de Jonge Orde. Uiteraard kun je bij onduidelijkheden altijd terecht bij het AIOS-bestuur van de NVALT. Onder het kopje "wie is wie" op de site is een lijst opgenomen met de beschrijving en functie van de diverse partijen. Elke AIOS zou ons inziens moeten overwegen om bij één van de bovengenoemde verenigingen in het bestuur te gaan. Je leert er veel van en het loont de inspanning ruim.