Het nieuwe opleidingsplan

Sinds 2017 wordt er gebruik gemaakt van het Reconcept portfolio.
Deze is via de volgende website bereikbaar: www.nvaltportfolio.nl.