Revant Longrevalidatie

Deelopleiding Revant longrevalidatie

Revant | Centrum voor Complex Chronisch Longfalen (voorheen Schoondonck) is een van de 5 derdelijns centra voor behandeling en longrevalidatie van patiënten met chronisch longfalen en heeft reeds geruime tijd opleidingsbevoegdheid.

Patiënten met vaak zeer ernstig longlijden worden door collega longartsen verwezen uit de ruime regio voor beoordeling en verdere behandeling, waaronder een longrevalidatie traject. Denk daarbij aan patiënten met COPD  en astma maar ook met pulmonale hypertensie, interstitieel longlijden en pre en post longtransplantatie/endobronchiale behandelingen.

Tijdens de stage leer je de integrale gezondheidstoestand van een patiënt met chronisch longlijden te beoordelen op basis van de uitgevoerde inspanningstesten, HRQoL vragenlijsten waaronder NCSI, en multidisciplinaire team evaluatie. Je krijgt de gelegenheid je te verdiepen in de inspanningsfysiologie, in de verschillende componenten van longrevalidatie waaronder trainingsprotocollen, maar ook in de psychosociale aspecten die voorkomen bij het leven met een chronische longaandoening. Er is een nauwe samenwerking met de longafdeling van het Erasmus MC o.a. op het gebied van niet invasieve ventilatie, pulmonale hypertensie, interstitieel longlijden en sarcoïdose, en longtransplantatie. Op het gebied van astma is er aandacht voor fenotypering en voor het positioneren van longrevalidatie naast andere behandelingen zoals de nieuwe biologicals. Er is veel aandacht voor het aanleren van zelfmanagement strategieën door longpatiënten waarbij er ook gebruik gemaakt wordt van innovatieve eHealth toepassingen.

Na een inwerkperiode zal je intakes van nieuwe verwezen patiënten verrichten en zal je de bevindingen van een assessment bespreken tijdens een interdisciplinaire team bespreking. Onder supervisie van één van de longartsen zal je de medische verantwoordelijkheid dragen voor een groep van longrevalidanten die gedurende een periode van 10 weken een revalidatie periode doorlopen. Daarbij leer je om te gaan met het werken in breed interdisciplinair teamverband waaronder longverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werk, diëtist.

De mogelijkheid bestaat wetenschappelijk onderzoek te doen op basis van een database, waarin alle klinimetrische gegevens zijn opgeslagen van alle revalidanten sinds 2006. Meerdere aios hebben de stage af kunnen ronden met een poster of oral presentation op de ERS.

Het betreft een stage van 3 tot 6 maanden, bij voorkeur gedurende 2 dagen per week.

Onderwijsvorm

  • Onderwijs door  longartsen en andere professionals o.a. op gebied van inspanningsfysiologie, inspanningsprotocollen, voeding, co-morbiditeit, zelfmanagement, psychische aspecten en de verschillende componenten en setting van longrevalidatie
  • Literatuurbesprekingen
  • Casusbesprekingen tijdens wekelijkse interdisciplinaire besprekingen

Belangstelling?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met één van de longartsen
D. van Ranst d.vanranst@revant.nl (opleider) of Denise Bänffer d.banffer@revant.nl (plaatsvervangend opleider)
Telefoon 076 - 579 78 03  (secretariaat)

 

Adres: Brabantlaan 1
4817 JW  Breda
Opleider: Dr. D. van Ranst
Plaatsvervangend opleider: Drs. D. Banffer
Website: www.revant.nl