Het is zover, het einde van jouw opleiding is in zicht!

Aan het einde van je medische vervolgopleiding komen er veel dingen op je af. Om je ook in deze fase van je opleiding zo goed mogelijk te ondersteunen heeft het AIOS bestuur een overzicht/checklist opgesteld met daarin een opsomming van de belangrijkste zaken in de komende periode.

We streven ernaar om jullie een zo volledig mogelijk overzicht te geven, maar mocht je na het lezen van dit document nog op- of aanmerkingen hebben, neem dan vooral contact op met aios@nvalt.nl.

 • Het C-formulier (RGS)
  Het C-formulier kan vanaf drie maanden voor het einde van je opleiding worden ondertekend. Na ondertekening krijg je van de RGS een mail met de eindverklaring van jouw opleiding. Deze eindverklaring kan zo nodig gebruikt worden als je alvast een document moet aanleveren in jouw nieuwe ziekenhuis.
 • Registratie medisch specialist (RGS)
  Bij de RGS kun je alvast je registratie aanvragen (en betalen). Op de dag dat jouw opleiding is afgerond krijg je een officieel bericht en krijg je de erkenning als medisch specialist. Er is een automatische koppeling met het BIG-register.
 • Aanvraag AGB-code (Vektis)
  Als je start met werken als longarts dien je een nieuwe AGB-code aan te vragen. Dit is een andere code dan jouw AIOS AGB-code. Via de website agbcode.nl van Vektis kun je een nieuwe code aanvragen als medisch specialist. Vaak is hiervoor een handtekening vereist van het ziekenhuis waarin je gaat werken. Jouw leidinggevende weet wie je hiervoor moet hebben. NB: Deze code kun je pas aanvragen als je officieel medisch specialist bent.
 • Activatie GAIA-account (KNMG)
  Op het moment dat je officieel klaar bent kun je jouw GAIA-account activeren middels jouw RGS-relatienummer. Hier worden jouw nascholingspunten aan toegevoegd.

Direct een plek in de maatschap?

Mocht je direct in een maatschap terecht komen, dan zijn er naast bovenstaande nog een aantal zaken van belang om bij stil te staan. Het is belangrijk om met jouw maatschap te bespreken welke zaken er precies voor jou gelden. De maatschap is meestal onderdeel van een medisch specialistisch bedrijf of coöperatie en afhankelijk van de rechtsvorm treed jij toe als eenmanszaak of als personal holding BV.

 • Financieel adviseur
  Het is zeer aan te bevelen om tijdig een financieel adviseur in te schakelen. De adviseur kan je bij belangrijke vragen begeleiden, zoals inkopen/inverdienen, inschrijven bij de KvK, zakelijke bankrekening, loonvoorschot en belastingen.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
  Vraag binnen de maatschap na of hier afspraken over zijn en of er collectiviteitskorting is.
 • Rechtsbijstandsverzekering
  Vraag binnen de maatschap na of hier afspraken over zijn en of er collectiviteitskorting is.
 • Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS)
  Je bent wettelijk verplicht je hierbij aan te sluiten ten behoeve van je pensioenopbouw, meld je dus tijdig aan. 

En bij problemen?

 • Federatie Medisch Specialisten en Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband
  Medisch specialisten worden vertegenwoordigd door de wetenschappelijke verenigingen van hun discipline en door specialisme overstijgende beroepsorganisaties zoals de Federatie Medisch Specialisten en LAD. Beide vertegenwoordigen specialisten van jong tot oud.
 • Netwerk Startend Medisch Specialisten
  Recent is het Netwerk Startend Medisch Specialisten opgericht. Dit netwerk komt voort uit de behoefte aan een discipline-overstijgende belangenbehartiger voor de groep startende medisch specialisten. Dit gezien de bijzondere positie die zij vervullen en de specifieke kenmerken van en uitdagingen voor deze groep. Het belangrijkste doel van het Netwerk.
 • Startend Medisch Specialisten is het behartigen van de belangen van startend medisch
  specialisten in de breedste zin van het woord. Hierbij treedt het Netwerk binnen de Federatie Medisch Specialisten op als vertegenwoordiger van startende medisch specialisten en als gesprekspartner in en met diverse gremia binnen, maar ook buiten de Federatie. Informeren en adviseren van de achterban, bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, is daarnaast een belangrijke taak.

Tot slot:

 • Jonge Klaren Database
  Het NVALT AIOS bestuur houdt een jonge klaren database bij. Hierin leggen wij jaarlijks de contractvorm (vast/tijdelijk/geen) van elke Jonge Klare Longarts vast. Deze gegevens geven ons inzicht in de arbeidsmarkt en kunnen gebruikt worden om eventuele problemen (bijvoorbeeld veel of lange tijdelijke contracten) te detecteren en aan te kaarten.

Interessante websites:

 

 

Printversie Checklist beginnende medisch specialist