AIOS Longziekten

27 oktober 2020  Radboudumc / CWZ / Rijnstate  (Nijmegen / Arnhem)

              

AIOS Longziekten

 

  • Het betreft een contract voor 5 jaar, voor de duur van de opleiding
  • Startdatum 1 januari 2021
  • Het aangeboden dienstverband is voor 48 uur per week
  • Afhankelijk van je opleidingstraject wordt je aangesteld in 1 van de ziekenhuizen. Bij verandering van stageplek zal ook je aanstelling veranderen conform de geldende CAO

Functieomschrijving

Assistent in op leiding voor de opleiding (AIOS) longziekten en tuberculose in de regio Oost Nederland. (CWZ, Radboudumc, Rijnstate) (5 vacatures)

De longartsen van de opleidingsregio Oost Nederland (CWZ, Radboudumc, Rijnstate; Nijmegen/Arnhem) willen actief vormgeven aan de regionale opleiding tot longarts. Het betreft vijf vacatures over de regio.

Alle drie ziekenhuizen beschikken over de volledige opleidingsbevoegdheid waarbij alle elementen van de gehele opleiding tot longarts gevolgd kunnen worden. Juist om voor een AIOS een opleidingstraject te bieden dat kan worden afgestemd op de kwaliteiten van een individuele AIOS maken we gebruik van de verschillende expertisegebieden in deze drie ziekenhuizen. De regionale samenwerking leidt ertoe dat de AIOS de best mogelijke blootstelling zal kunnen krijgen aan de verschillende expertise die in de afzonderlijke ziekenhuizen aanwezig is. Hierdoor kan door persoonlijke profilering door de AIOS het maximale uit de eigen opleiding worden gehaald..

Al sinds jaar en dag is er - mede door de gunstige reisafstand - een laagdrempelige uitwisseling van assistenten tussen de drie ziekenhuizen waarbij de sfeer en expertise van de ziekenhuizen complementair aan elkaar is. De visie op opleiden is in de afgelopen jaren naar elkaar toe gegroeid, waarbij participatie en verantwoordelijkheid voor patiëntenzorg als belangrijke basis wordt gezien voor opleiden.

Aanbod

Longartsen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verschillende paramedici leiden je in gezamenlijkheid op. We besteden nadrukkelijk aandacht aan het ontwikkelen van je algemene competenties en vragen je te excelleren op jouw sterke kanten. Wij leiden longartsen op die zinvolle, integrale en persoonsgerichte zorg leveren. Daarnaast vragen we van jou dat je je in onze regio ontwikkelt op het gebied van research, zorginnovatie of onderwijs.

Wij vragen een enthousiaste en prettige collega met de ambitie om het beste uit zichzelf te halen en met oog voor het grotere geheel. Naast ambitie, collegialiteit en enthousiasme, heb je goede sociale eigenschappen en ben je teamspeler. Je beschikt over de nodige ervaring in de longgeneeskunde en/of interne geneeskunde en hebt aantoonbare interesse om longarts te worden.

De selectieprocedure zal door de drie ziekenhuizen gezamenlijk plaatsvinden. Afhankelijk van je talenten en je voorkeuren, maar ook de indruk die het selectieteam van je heeft zal gezamenlijk het uiteindelijke opleidingstraject gepland worden. Uiteraard komen daar alle elementen van de opleidingsvoorwaarden in aan bod.

Van de assistent in opleiding vragen wij:

  • communicatieve en sociale vaardigheid
  • ambitie, collegialiteit en enthousiasme
  • collegialiteit met een flexibele, positieve instelling
  • affiniteit en bij voorkeur wetenschappelijke en/of klinische ervaring met het vak longziekten
  • een proactieve houding in het inrichten en vormgeven van je eigen opleiding
  • dat je BIG geregistreerd arts bent

Organisatie

Voor informatie over de verschillende ziekenhuizen verwijzen we naar de individuele websites van de ziekenhuizen. In je opleidingstraject zal je - gezien de huidige afspraken tussen de verschillende ziekenhuizen - regelmatig van contract en arbeidsvoorwaarden wisselen.

Opmerkingen en contactinformatie

Informatie kan opgevraagd worden bij:
Anneke van Veen, opleider CWZ (a.v.veen@cwz.nl; tel.: 024 - 365 87 56);
Monique Reijers, opleider Radboudumc, (monique.reijers@radboudumc.nl; tel.: 024 - 361 03 25); 
Toby Dijkstra, opleider Rijnstate (tdijkstra@rijnstate.nl; tel.: 088 - 005 66 38).

Sollicitatiebrief inclusief CV mag ingestuurd worden naar het Radboudumc.

Graag solliciteren vóór 16 november via het online sollicitatieformulier op de website van het Radboudumc.