PhD candidate/arts onderzoeker Longziekten

8 april 2021  Radboudumc  (Nijmegen)


PhD candidate Longziekten

Functieomschrijving

Een van de speerpunten van de afdeling longziekten van het Radboudumc is pulmonale mycobacteriële infecties, tuberculose en niet-tuberculeuze mycobacteriën (NTM). NTM infecties van de long zijn een groeiend probleem wereldwijd, zowel wat betreft de epidemiologie als morbiditeit en mortaliteit. De klinische zorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van NTM infecties zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op het complexe samenspel tussen de NTM en hostfactoren maar ook het verbeteren van behandelstrategieën, zowel medicamenteus als niet-medicamenteus. De klinische en poliklinische patiëntenzorg is multidisciplinair ingericht rondom de patiënt met naast de longarts ook een longverpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist en psycholoog. In het Radboudumc werken we voor de diagnostiek en behandeling van mycobacteriële infecties nauw samen met infectiologen, medisch microbiologen en apothekers binnen het Radboud Center of Infectious Diseases (RCI).

In ons multidisciplinaire team is nu plek voor een arts onderzoeker.

De kandidaat zal in het kader van een promotie traject in ons multidisciplinair team toegepast klinisch onderzoek opzetten en verrichten. Het focus van het promotietraject ligt op het optimaliseren van de behandelstrategieën van patiënten met pulmonale NTM infecties. De kandidaat zal daarbij dus zeer nauw samenwerken met specialisten van verschillende vakgroepen binnen, maar ook buiten het Radboudumc. Dit promotietraject kan niet worden gecombineerd met een opleiding tot medisch specialist.

Taken en verantwoordelijkheden

- Het opzetten en uitvoeren van klinisch toegepast onderzoek in samenwerking met een onderzoeksgroep van clinici en onderzoekers; studies variëren van database studies tot gerandomiseerde medicatie trials.

- Verwerven, organiseren en analyseren van wetenschappelijke data

- Publiceren van artikelen in vaktijdschriften en internationale symposia

- ondersteunen van  poliklinische activiteiten en patiënt contacten.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven arts promovendus met een sterke ambitie voor wetenschappelijk onderzoek en een academische promotie. Je hebt oprechte interesse in het vakgebied longgeneeskunde.

Daarnaast:

  • Ben je in staat om zelfstandig onderzoek uit te voeren.
  • Ben je een teamspeler en je bent gemotiveerd om in een interdisciplinair en nationaal team samen te werken met collega-onderzoekers.
  • Beschik je over goede mondelinge, organisatorische en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Organisatie

Met ruim 200 collega’s, werkzaam voor de afdeling longziekten, waaronder longartsen, A(n)IOS, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en consulenten, casemanagers, longfunctielaboranten en poliklinisch medewerkers geven we dagelijks invulling aan persoonsgerichte en doelmatige zorg, waarbij samenwerking en goede sfeer belangrijk zijn.

De afdeling Longziekten bestaat uit verschillende poliklinieken, verpleegafdelingen, functieafdelingen en een revalidatieafdeling, en werkt vanuit twee locaties: Radboudumc (Nijmegen) en Radboudumc Dekkerswald (Groesbeek). 

Op locatie Nijmegen wordt longoncologie in de volle breedte aangeboden, en is het expertisecentrum voor pulmonale hypertensie gevestigd. Daarnaast is ook de algemene longziekten onderdeel van het patiëntenzorg aanbod. Tevens hebben wij een uitgebreide consultatieve functie in het Radboudumc.

Op locatie Dekkerswald is de longrevalidatie afdeling gevestigd. De nadruk van de patiëntenzorg op locatie Dekkerswald ligt bij: astma, COPD, cystic fibrosis en bronchiëctasieën. Tevens is het expertisecentrum tuberculose en NTM op locatie Dekkerswald gevestigd, één van de twee sanatoria in Nederland. Ons personeel werkt op beide locaties.

Naast de uitwerking van een strategische speerpunten van de afdeling longziekten (persoonsgericht zorg en netwerkzorg) zijn de komende jaren zijn gericht op het integreren van Dekkerswald fysiek binnen het Radboudumc. Dit zal zich kenmerken door een dynamisch omgeving waarin veel mogelijkheden liggen om het werk anders in te richten. We zijn een gevarieerd en gezellig team met grote flexibiliteit en collegialiteit gericht op de patiënt en de medewerker.

Werken bij het Radboudumc

Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Onze missie is: ‘to have a significant impact on healthcare’. Die missie verwezenlijken we met persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, doelmatigheid en duurzame netwerken. Al onze inspanningen zijn er steeds op gericht om tot verbetering en vernieuwing te komen. De patiënt en zijn kwaliteit van leven vormen hierbij ons uitgangspunt. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gaan bij dit alles hand in hand.

Om onze missie te kunnen realiseren, zoeken wij collega’s die deze uitdaging met ons aan willen gaan. Medewerkers die goed zijn in hun vakgebied en het beste uit zichzelf halen door grenzen te verleggen en ‘net dat stukje meer’ te bieden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je de verantwoordelijkheid om samen de verandering waar te maken. Voor de beste zorg voor de patiënt en de toekomst van de gezondheidszorg.

Opmerkingen en contactinformatie

Informatie kan opgevraagd worden bij Wouter Hoefsloot of Monique Reijers (beide longarts),  telefoonnummer 024 - 361 03 25.

Solliciteren kan via de solliciteer-button op de website van Radboudumc.

Meer informatie