AIO arts Maatschappij & Gezondheid, tuberculosebestrijding

1 augustus 2022  GGD  (Randstad)

AIO Arts Maatschappij & Gezondheid, tuberculosebestrijding

De opleiding tot arts tuberculosebestrijding is bedoeld voor artsen die tuberculose willen opsporen, behandelen en voorkomen. Zowel pas afgestudeerde basisartsen als artsen die meerdere jaren werkervaring hebben, kunnen de opleiding volgen. De opleiding bestaat uit twee fases.

Eerste fase

Het curriculum van de eerste fase van de opleiding tot arts tuberculosebestrijding ziet er als volgt uit:

  • Je start met een opleidingsperiode van negen maanden, bij een van de drie grote afdelingen tuberculosebestrijding – bij een GGD – in de Randstad
  • Dan volgt er een stage M+G van drie maanden, waarin je de verbreding zoekt. Hierbij kun je denken aan een stage binnen de infectieziektebestrijding of een M+G brede stage bij een organisatie als KNCV, RIVM of gemeente. Dan volgt er een stage M+G van drie maanden, waarin je de verbreding zoekt. Hierbij kun je denken aan een stage binnen de infectieziektebestrijding of een M+G brede stage bij een organisatie als KNCV, RIVM of gemeente.
  • Vervolgens ga je terug naar een afdeling tuberculosebestrijding van de GGD voor een opleidingsperiode van zes maanden die ook buiten de Randstad gevolgd mag worden. De plaatsing van de tweede opleidingsperiode wordt door het opleidingsinstituut gecoördineerd, niet door SOGEON. Bij de selectiegesprekken wordt dit besproken.
  • Je sluit de 1e fase af met een maand stage bij de medische microbiologie in een ziekenhuis, een maand stage bij een Sanatorium en een maand keuzestage. Deze laatste stage vul je in op basis van je individuele opleidingsplan.

Gedurende de hele 1e fase volg je gemiddeld één dag per week cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Je krijgt speci[ek profielonderwijs, bijvoorbeeld over de diagnostiek en behandeling van tuberculose, het lezen van de thoraxfoto’s, stralingshygiëne en bron- en contactonderzoek.

Het onderwijs voor infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en medische milieukunde vindt geregeld samen plaats. Hierbij kan je denken aan risicocommunicatie, crisismanagement en immunologie. De sociaalgeneeskundige onderwijsdagen volg je met deelnemers van alle 1e fase-opleidingen M+G bij de NSPOH. Tot slot zijn in het programma 10 keuzeonderwijsdagen opgenomen. Deze zijn verdiepend of verbredend van aard en worden op basis van je leerdoelen ingevuld.

De opleiding tot arts tuberculosebestrijding is duaal ingestoken: deels theoretisch, maar vooral ook praktijkgericht. Je krijgt opdrachten die je toepast in je dagelijkse werk bij je opleidingsinstelling.

Tweede fase

De 2e fase leidt op tot arts Maatschappij + Gezondheid. Deze fase is profieloverstijgend en volg je na afronding van de 1e fase. Lees meer over de 2e fase opleiding arts M+G.

Arts tuberculosebestrijding worden? Solliciteer naar een opleidingsplek!
Is je interesse gewekt? Lees meer over het sollicitatieproces.

Vragen over de opleiding?

Voor inhoudelijke vragen over deze opleiding kun je terecht bij de instituutsopleider van de NSPOH.

Het vak van de arts tuberculosebestrijding

Lees meer over het werk van de arts tuberculosebestrijding