Ter info

Sinds respectievelijk 1979 en 1987 dragen in Nederland en Vlaanderen afzonderlijke colloquia bij tot de nascholing van longartsen en de scholing van arts-assistenten in opleiding. 

In Nederland is door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose de 'Commissie Bronkhorst Colloquia' ingesteld, die is belast met de organisatie van de 'Bronkhorst Colloquia'.

In Vlaanderen werden de Colloquia Vlaamse Longartsen tot in 2002 geleid door de vzw Colloquia Vlaamse Longartsen. Deze vzw werd ontbonden en haar taak werd overgenomen door de Commissie Colloquia en Opleiding van het Forum Vlaamse Longartsen vzw.

De colloquia behandelen telkens een onderwerp uit de kliniek der longziekten waarbij zowel nieuwe fundamentele inzichten als concrete informatie voor de dagelijkse praktijk worden besproken. Naast hoorcolleges met een 'State of the art'-karakter bezoekt de cursist een aantal werkgroepbijeenkomsten, waar in kleine groepen actief wordt gediscussieerd aan de hand van ziektegeschiedenissen.

Essentieel bij deze colloquia is de individuele voorstudie van de aan de cursisten toegezonden syllabus met verplichte en aanbevolen literatuur. Deze voorstudie wordt getoetst aan de beantwoording van een vragenlijst.

Met ingang van 1991 is door de Commissie Bronkhorst Colloquia en de toenmalige Adviesraad Colloquia Vlaamse Longartsen besloten om samen te werken bij de organisatie van de colloquia. Sindsdien wordt jaarlijks zowel in Nederland als in Vlaanderen éénzelfde colloquium georganiseerd met dezelfde lezingen, werkgroepen en inleiders.

De verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke organisatie wordt gezamenlijk door de Commissie Bronkhorst Colloquia en het Forum Vlaamse Longartsen gedragen.