Voorstudie en toets vooraf

Om het colloquium met succes te kunnen volgen, is individuele voorstudie essentieel. Het complete voorstudie materiaal kunt u vinden op de website. Bovendien leggen zij voorafgaand aan het colloquium een schriftelijke toets af, ter evaluatie van de voorstudie. Inzending van de toets vooraf is essentieel voor het bijwonen van de cursus en het ontvangen van de accreditatiepunten.

Accreditering

Voor het colloquium in Veldhoven zijn maximaal 20 punten te behalen, opgebouwd uit: aanwezigheid tijdens congres (12 punten) en inleveren verplichte voortoets (8 punten).

Doel

Door het uitvoeren van de toets krijgen de deelnemers inzicht in de stand van hun kennis aangaande de tijdens het colloquium te behandelen stof. Naar aanleiding van de voorstudie en de toets kunnen de deelnemers bovendien vragen inzenden. De resultaten van de toets vooraf en de ingezonden vragen van de deelnemers geven de inleiders een beeld van de onderwerpen die speciaal aandacht behoeven.

Inzending en score toets vooraf

Deelnemers aan het Bronkhorst Colloquium in Veldhoven dienen de antwoorden op de toets uiterlijk 20 november 2021 in te zenden via het online formulier. Het resultaat van de toets vooraf, per individuele deelnemer, is vertrouwelijk en alleen bekend bij de respectievelijke secretariaten.

Alle informatie betreffende het colloquium in Antwerpen kunt u vinden op https://www.vlaamselongartsen.org