Voorstudie en toets vooraf

Om het colloquium met succes te kunnen volgen, is individuele voorstudie essentieel. Ten behoeve van deze voorstudie ontvangen de deelnemers een syllabus met belangrijke bijdragen uit de vakliteratuur.

Bovendien leggen zij voorafgaand aan het colloquium een schriftelijke toets af, ter evaluatie van de voorstudie.

Accreditering

Voor het colloquium in Veldhoven zijn maximaal 20 punten te behalen, opgebouwd uit: aanwezigheid tijdens congres (12 punten) en inleveren verplichte voortoets (8 punten).

Doel

Door het uitvoeren van de toets krijgen de deelnemers inzicht in de stand van hun kennis aangaande de tijdens het colloquium te behandelen stof. Naar aanleiding van de voorstudie en de toets kunnen de deelnemers bovendien vragen inzenden. De resultaten van de toets vooraf en de ingezonden vragen van de deelnemers geven de inleiders een beeld van de onderwerpen die speciaal aandacht behoeven.

Inzending en score toets vooraf

Deelnemers aan het Bronkhorst Colloquium in Veldhoven dienen de antwoorden op de toets uiterlijk 19 november 2018 in te zenden aan het Secretariaat Bronkhorst Colloquia.

Deelnemers aan het Colloquium Vlaamse Longartsen in Blankenberge dienen de antwoorden op de toets uiterlijk 19 januari 2019 in te zenden aan het Secretariaat Forum Vlaamse Longartsen. Zij ontvangen het resultaat van hun toets op het colloquium te Blankenberge.

Het resultaat van de toets vooraf, per individuele deelnemer, is vertrouwelijk en alleen bekend bij de respectievelijke secretariaten.