Voorwaarden

Voorwaarden verbonden aan inschrijving en deelname

De inschrijving staat open voor longartsen en arts-assistenten in opleiding tot longarts, physian assistents en verpleegkundig specialisten. 

Aanmelding voor het colloquium te Veldhoven dient te geschieden via de website van de NVALT vóór 13 september 2019 
en voor het colloquium te Antwerpen bij het secretariaat Forum Vlaamse Longartsen vóór 1 december 2019.

Voor de Nederlandse deelnemers in Veldhoven geldt dat het bedrag automatisch middels een incasso zal worden geïnd. Belgische deelnemers in Veldhoven ontvangen een factuur welke voor aanvang van het colloquium voldaan dient te zijn.

Inzending van de toets vooraf is essentieel voor het bijwonen van de cursus en het ontvangen van de accreditatiepunten.

Bij annulering vóór 1 oktober 2019 (colloquium Veldhoven) en vóór 31 december 2019 (colloquium Antwerpen) zijn 35 euro administratiekosten verschuldigd.
Bij annulering na 1 oktober 2019 (colloquium Veldhoven) en na 31 december 2019 (colloquium Antwerpen) is het cursusgeld verschuldigd, tenzij de vacante plaats kan worden toegewezen aan een andere gegadigde, een en ander ter beoordeling van en in overleg met het Secretariaat Bronkhorst Colloquia ofwel het Secretariaat Forum Vlaamse Longartsen.
Het bedrag van de cursuskosten, minus 50 euro wordt terugbetaald. Kosten voor het ontvangen van de syllabus worden niet terugbetaald en de syllabus kan behouden worden. Bij annulering na 31 oktober 2019 voor het colloquium Veldhoven resp. 6 januari 20120 voor het colloquium Antwerpen is restitutie niet mogelijk.

Wijze van aanmelding en inschrijving

Aanmelding voor inschrijving gebeurt vóór 13 september 2019 voor het colloquium te Veldhoven via de website www.nvalt.nl
Aanmelding voor inschrijving gebeurt vóór 1 december 2019 voor het colloquium te Antwerpen via de website www.vlaamselongartsen.org  

Voor het Bronkhorst Colloquium in Veldhoven geschiedt de inschrijving door het Secretariaat Bronkhorst Colloquia in volgorde van aanmelding - tot een maximum van 240 deelnemers - en op basis van de volgende selectiecriteria:

  • Voor leden van het Forum Vlaamse Longartsen en/of de Belgische Vereniging voor Pneumologie is maximaal een 50-tal plaatsen beschikbaar, waarvan er 10 plaatsen beschikbaar zijn voor arts-assistenten;
  • Voor Nederlandse arts-assistenten zijn 25 plaatsen beschikbaar in Veldhoven en kunnen deelnemen indien zij in de laatste twee jaar van hun opleiding tot longarts zijn;
  • Voor Physician assistants en verpleegkundig specialisten (niet in opleiding) zijn een 5-tal plaatsen beschikbaar alleen in Veldhoven.
  • De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Voor het Colloquium Vlaamse Longartsen in Antwerpen geschiedt de inschrijving door het Forum Vlaamse Longartsen, eveneens in volgorde van aanmelding - tot een maximum van 187 deelnemers - en op basis van de volgende selectiecriteria:

  • leden van het Forum Vlaamse Longartsen en/of van de Belgische Vereniging voor Pneumologie genieten de voorkeur boven niet-leden;
  • voor leden van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose is maximaal een 60-tal plaatsen beschikbaar;
  • binnen de groep 'geïnteresseerde niet-longartsen' zal de voorkeur worden gegeven aan degenen, die in een aangrenzend specialisme werkzaam zijn en zich vooral bezig houden met longziekten.