Voorwaarden

Voorwaarden verbonden aan inschrijving en deelname colloquim Veldhoven

De inschrijving staat open voor longartsen en arts-assistenten in opleiding tot longarts, physian assistents en verpleegkundig specialisten. 

Aanmelding voor het colloquium te Veldhoven dient te geschieden via de website van de NVALT voor 1 oktober 2021.

Voor de Nederlandse deelnemers in Veldhoven geldt dat het bedrag automatisch middels een incasso zal worden geïnd. Belgische deelnemers in Veldhoven ontvangen een factuur welke voor aanvang van het colloquium voldaan dient te zijn.

Inzending van de toets vooraf is essentieel voor het bijwonen van de cursus en het ontvangen van de accreditatiepunten.

Bij annulering voor 8 oktober 2021 zijn 35 euro administratiekosten verschuldigd, na deze datum is restitutie niet mogelijk.

Wijze van aanmelding en inschrijving

Aanmelding voor inschrijving gebeurt voor 1 oktober 2021 voor het colloquium te Veldhoven via de website www.nvalt.nl

Voor het Bronkhorst Colloquium in Veldhoven geschiedt de inschrijving door het Secretariaat Bronkhorst Colloquia in volgorde van aanmelding - tot een maximum van 240 deelnemers - en op basis van de volgende selectiecriteria:

  • Voor leden van het Forum Vlaamse Longartsen en/of de Belgische Vereniging voor Pneumologie is maximaal een 50-tal plaatsen beschikbaar, waarvan er 10 plaatsen beschikbaar zijn voor arts-assistenten;
  • Voor Nederlandse arts-assistenten zijn 25 plaatsen beschikbaar in Veldhoven en kunnen deelnemen indien zij in de laatste twee jaar van hun opleiding tot longarts zijn;
  • Voor Physician assistants en verpleegkundig specialisten (niet in opleiding) zijn een 5-tal plaatsen beschikbaar alleen in Veldhoven.
  • De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Alle informatie betreffende het colloquium in Antwerpen kunt u vinden op https://www.vlaamselongartsen.org