Werkgroepbesprekingen

De deelnemers aan het colloquium worden in de gelegenheid gesteld aan zes van de negen werkgroepen deel te nemen. Tijdens een werkgroepsessie vergaderen meerdere werkgroepen tegelijk. De sessies duren telkens één uur en elke werkgroep vergadert in principe vier- of vijfmaal. Aan een werkgroepbespreking kunnen een 25 tot 30 cursisten deelnemen.

Het team dat een werkgroepbespreking leidt, bestaat uit twee deskundigen op het gebied van het onderwerp van de werkgroep. De werkgroepbesprekingen vinden plaats in de vorm van discussie tussen deelnemers en inleiders.

Aan de hand van ziektegeschiedenissen zullen in de werkgroepen de volgende onderwerpen worden belicht:

WERKGROEPEN

 1. Centrale en perifere luchtwegobstructie
  Hans Daniels, VUMC Amsterdam en Tom De Keukeleire, Sint-Elisabethziekenhuis Zottegem
 2. Echo thorax in acute setting
  Luigi Pisani en Michiel Thomeer, ZOL Genk         
 3. Niet-invasieve beademing
  Marieke Duiverman, UMCG en Pieter Depuydt, UZ Gent
 4. Gaswisselingstoornissen
  Ronald Pauw, Martini Ziekenhuis Groningen en Marion Delcroix, UZ Leuven Gasthuisberg
 5. Moeilijke keuzes: beleidsbepaling en -beperking
  Erwin Kompanje, Erasmus MC en Dominique Benoit, UGent
 6. Acute dyspnoe: is het cardiaal?
  Hans Grotjohan, Isala Zwolle en Lucas Vanaelst, UZ Leuven Gasthuisberg
 7. Pneumothorax thoraxtrauma
  Chris Dickhoff, VUMC en Jonas Yserbyt, UZ Leuven
 8. Acute longschade door exogene factoren
  Jaring van der Zee, OLVG en Peter Bomans, ZN Antwerpen
 9. De long onder extreme condities (hoogte, duiken)
  Frans Krouwels, Spaarne Gasthuis Haarlem en Lieven Dupont, UZ Leuven Gasthuisberg