Alle (tot nu toe beschikbare) informatie m.b.t. de longgeneeskundige zorg omtrent COVID-19 vindt u hieronder.

Er is veel onzekerheid en onduidelijkheid  voor patiënten en hun naasten  in deze bizarre tijd. Daarom heeft Indiveo een animatie gemaakt met begrijpelijke uitleg over beademen: >>klik<<