Alle (tot nu toe beschikbare) informatie m.b.t. de longgeneeskundige zorg omtrent COVID-19 vindt u hieronder.

Ademhalingsondersteuning zorg

ILD zorg

Infectieziekten zorg

Interventie zorg

Leidraad FMS

Longfunctieonderzoek

OSAS zorg

Palliatieve zorg

Oncologische zorg

Zuurstof thuis

Overige informatie