Vraag adressenbestand leden NVALT

Het is mogelijk om om adresetiketten te bestellen t.g.v. bv congressen mailingen.

Het is nadrukkelijk verboden de adresgegevens van NVALT leden voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de bij bestelling vermelde mailing.

Indien u volgens bijgaand schema in aanmerking komt om adresetiketten aan te vragen kunt u dit doen door een mail te sturen aan secretariaat@nvalt.nl

Kosten hiervoor bedragen € 200,-- voor de adressen van longartsen en longartsen in opleiding (ca. 880 stuks). Voor adressen van enkel de longartsen wordt € 175,-- (ca. 680 stuks) in rekening gebracht.

Aanvraag adressenbestand