Verbeterdoelen (deadline 22 september)

U kunt uw reactie op onderstaande verbeterdoelen voor de basisset van de IGJ uiterlijk tot 22 september
sturen naar Joppe Tra kwaliteit@nvalt.nl