Centra voor immuun modulerende behandelingen voor Longkanker

Ziekenhuizen die aan de criteria voldoen, en ambitie hebben om immunotherapie voor longkanker aan te bieden, dienen dit te bespreken in de Sectie Oncologie van de NVALT, en aan het NVALT bestuur kenbaar te maken. Deelname aan de NVALT database voor uitkomstregistratie, en aantoonbare netwerksamenwerking met een Centrumziekenhuis is hierbij een voorwaarde, naast bovengenoemde criteria. De uiteindelijke realisatie hangt ook af van de onderhandelingen tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraars, en kan getoetst worden door de Sectie Oncologie, of door de Kwaliteitsvisitatiecommissie. Kwaliteit van zorg voor de patiënt, en bereikbare zorg zijn bij dit alles leidend.

Criteria voor benoemen van centra voor Immunotherapie bij de behandeling van longkanker:

De Werkgroep heeft zover mogelijk rekening gehouden met de verdeling van melanoomcentra in Nederland en vervolgens de SONCOS criteria er bij betrokken. Om als ziekenhuis in aanmerking te komen voor centrum, dat longkanker behandelt met immunotherapie, heeft de Werkgroep de volgende normen geformuleerd;

 

  1. >20 met immunotherapie behandelbare patiënten per jaar.
  2. Regelmatig MDO waarin specialisten zitting nemen die bij immunotherapie noodzakelijk zijn (dermatoloog, MDL arts, immunologisch georiënteerd arts).
  3. Patiënten registratie verplichting in de NVALT Dure Geneesmiddelen Registratie.
  4. Ervaring met immunotherapie door deelname aan studies (ervaring met oncologische studies (ofwel SONCOS criterium: deelname aan 3 of meer patiëntgebonden klinische studies met 15 of meer geïncludeerde patiënten per jaar, ofwel NVALT criterium: deelname aan 5 of meer studies zonder specificatie van aantal geïncludeerde patiënten), en ervaring met immuuntherapie in het behandelcentrum (dit wil zeggen: er wordt immuuntherapie gegeven in studieverband aan longkankerpatiënten, of al dan niet in studieverband aan andere patiëntengroepen).

Het multidisciplinair overleg houdt notulen bij die toetsbaar zijn. De deelnemende ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van een specifiek MDO.