Adviezen CieBOM

Nieuwe oncologische middelen worden door de CieBOM beoordeeld wanneer het middel  is geregistreerd door de EMA en in Nederland in de handel is, wanneer er resultaten zijn gepubliceerd van ten minste één gerandomiseerde fase-III-studie in een (peer reviewed) tijdschrift en – bij voorkeur –parallel aan de evaluatie door Zorg instituut Nederland (ZINL).

Actuele adviezen

Onderstaand vindt u de adviezen van de CieBOM