Informed consent registry

Per 1 januari zal de informed consent registry ingaan. Het is noodzakelijk dat aan alle patiënten in de registratie wordt gevraagd onderstaand toestemmingsformulier in te vullen en deze op te nemen in het medisch dossier.