Introductie van nieuwe behandeling of technieken op gebied van Longziekten

In de ledenvergadering van april 2017 heeft de NVALT de Leidraad Concentratie en Spreiding van Zorg goedgekeurd.

Deze leidraad is tot stand gekomen vanuit een werkgroep van de NVALT zelf, in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten. Ook de andere partners in de tweedelijnszorg zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Dit pad wordt door de NVALT vanaf die datum gebruikt voor de introductie van nieuwe behandelingen of technieken op het gebied van Longziekten. De vastgestelde normen gelden ook voor centra die de betreffende behandeling of technieken al toepassen.

Samengevat kan een nieuwe techniek of behandeling aangeboden worden in een ziekenhuis indien de onderhandelingen tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar tot inkoop leiden, en indien het ziekenhuis beantwoordt aan de kwalitatieve en kwantitatieve normen die de NVALT als wetenschappelijke vereniging, in naam van de desbetreffende Sectie, heeft opgesteld, conform de huidige stand van wetenschap en praktijk.