Behandeling van longkanker veroorzaakt door zeldzame mutaties

De Sectie Oncologie van de NVALT heeft voorlopig 5 academische centra benoemd vanuit hun specifieke expertise voor het geven van medicatie bij longkanker veroorzaakt door zeldzame mutaties, om de kwaliteit van zorg bij deze weinig voorkomende behandelingen te waarborgen.

Het werkdocument Concentratie en Spreiding van Zorg is opgesteld door het NVALT bestuur, in samenwerking met de Federatie van Medisch Specialisten, en dit document is geaccordeerd op onze ledenvergadering van april 2017.

Hierin nemen wij het standpunt in dat we als Wetenschappelijke Vereniging de kwalitatieve en kwantitatieve normen bepalen die nodig zijn voor goede zorg. Het uiteindelijk traject van inkoop (en dus selectie van centra) gebeurt in de onderhandelingen tussen zorgcentrum en zorgverzekeraar.

Dit houdt in dat we, met de Sectie Oncologie van de NVALT, er naar streven om in september deze normbeschrijving klaar te hebben. De zorgcentra die beantwoorden aan deze criteria kunnen in hun onderhandelingen met de zorgverzekeraar deze zorg inkopen. Het spreekt vanzelf dat, omdat deze mutaties zeldzaam zijn, de kwantitatieve normen slechts in een beperkt aantal hooggespecialiseerde centra zullen gehaald worden.