Centra voor immuun modulerende behandelingen voor Longkanker

Criteria voor benoemen van centra

De Werkgroep heeft zover mogelijk rekening gehouden met de verdeling van melanoomcentra in Nederland en vervolgens de SONCOS criteria er bij betrokken. Om als ziekenhuis in aanmerking te komen voor centrum, dat longkanker behandelt met immunotherapie, heeft de Werkgroep de volgende normen geformuleerd;

 1. >20 patiënten per jaar.
 2. Regelmatig MDO waarin specialisten zitting nemen die bij immunotherapie noodzakelijk zijn (dermatoloog, MDL arts, immunologisch georienteerd arts).
 3. Patiënten registratie verplichting.
 4. Ervaring met immunotherapie door deelname aan studies.

Dit betekent dat het multidisciplinair overleg notulen bijhouden die toetsbaar zijn. De deelnemende ziekenhuizen zullen zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een specifiek MDO. Registratie zal via de DICA gaan plaatsvinden.

Centrum- en partnerziekenhuizen voor longkanker

Centra zijn verdeeld in centrum- en partnerziekenhuizen, conform de landelijke melanomenverdeling.

De Centrum ziekenhuizen zijn:

 1. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 2. Maastricht Medisch Centrum Maastricht
 3. Universitair Medisch Centrum Groningen
 4. Vrije Universiteit Medisch Centrum, Amsterdam
 5. Antoni van leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam
 6. Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Partnerziekenhuizen:

 • Amphia ziekenhuis, Breda
 • Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein
 • Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 • Deventer Ziekenhuis, Deventer
 • Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
 • Franciscus, locatie Gasthuis, Rotterdam
 • Haaglanden Medisch Centrum, ‘s-Gravenhage
 • HagaZiekenhuis, locatie Leyenburg, ‘s-Gravenhage
 • Isala klinieken, Zwolle
 • Jansdal Ziekenhuis, Harderwijk
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
 • Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
 • Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 • Martini Ziekenhuis, Groningen
 • Maxima Medisch Centrum, Veldhoven
 • Meander Medisch Centrum, Amersfoort
 • Medisch Spectrum Twente, Enschede
 • Noordwestziekenhuizengroep (NWZ), Alkmaar
 • OLVG, Amsterdam
 • Radboudumc, Nijmegen
 • Tergooi Ziekenhuizen, Hilversum
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
 • Viecurie, Venlo
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
 • Zorggroep Twente, Almelo/Hengelo
 • Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen

Informed consent registry

Per 1 januari zal de informed consent registry ingaan. Het is noodzakelijk dat aan alle patiënten in de registratie wordt gevraagd onderstaand toestemmingsformulier in te vullen en deze op te nemen in het medisch dossier.