Bronchoscopie

Een bronchoscopisch onderzoek is een onderzoek waarbij de longarts met een broncho­scoop uw luchtwegen (bronchiën) bekijkt. Een bronchoscoop (= scoop) is een kijkinstru­ment, waarmee via een dunne buigzame slang en een lens de luchtwegen worden onder­zocht. Bovendien kunnen via dit kijkinstrument zonodig kleine stukjes weefsel worden weggenomen.

De voorbereiding

Vertel uw arts als:

  • u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdoving;
  • u zwanger bent;
  • u bloedverdunnende middelen zoals Sintrom mitis of Marcoumar gebruikt.

Voor het onderzoek moet u minimaal 4 uur nuchter zijn, dat wil zeggen niet meer eten of drinken. Medicijnen mag u wel blijven gebruiken en innemen met een klein slokje water. Het is verstandig geen knellende kleding te dragen.

Een half uur voor het eigenlijke onderzoek krijgt u van de verpleegkundige een injectie met atropine in bovenarm of been. Dit medicament remt de vochtproduktie in de luchtwegen. U krijgt hierdoor een droge mond.Ook krijgt u tabletjes codeïne om de hoestprikkel te onderdrukken. Deze medicijnen moeten een half uur inwerken. Indien u een gebitsprothese heeft, wordt deze uitgedaan tijdens het onderzoek. Daarna verdooft de arts of de verpleegkundige uw keel en mond enkele malen met een verdovings­spray. Dit is nodig om de kokhalsreflex weg te nemen. Als u een gebitsprothese hebt, wordt u gevraagd deze uit te doen. De verdovingsspray heeft een bittere smaak en geeft u een gevoelloze keel. Het slikken gaat nu moeilijker. Er wordt ook nog verdovingsvloei­stof in de luchtwe­gen gedruppeld. Dit kan een hoestprikkel veroorzaken die na enkele seconden weer verdwijnt.

Het onderzoek

U zit in een stoel of ligt op een onderzoektafel. De arts brengt via de neus of de mond de bronchoscoop in uw luchtwegen. U kunt tijdens het onderzoek gewoon doorademen. Via een lampje aan het eind van de scoop kan de arts de binnenkant van de luchtpijp en de vertakkingen ervan bekijken. Soms wordt via dezelfde slang wat slijm weggezogen en/of een klein stukje weefsel (een biopt) weggenomen voor microscopisch onderzoek. Soms vindt de arts het noodzake­lijk dat de luchtwegen worden gespoeld (lavage). Een water-zout oplossing wordt dan via de scoop ingespoten die meteen weer wordt afgezogen. Het afgezogen vocht wordt op het laboratorium onderzocht. Het spoelen van de luchtwegen en nemen van een biopt zijn pijnloos. Het onderzoek neemt tussen de 10 en 30 minuten in beslag.

De nazorg

De medicijnen die u voor de bronchoscopie hebt gekregen (atropine en codeïne), kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden.
Het is belangrijk dat u tot anderhalf uur na het onderzoek niet eet en/of drinkt. De verdoving in de keel is dan nog niet uitgewerkt en u zou zich ernstig kunnen verslikken.

Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt. Ook kan het zijn dat u na het onderzoek wat bloederig slijm ophoest. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken, het verdwijnt vanzelf weer, binnen 1 tot 2 dagen.

Als uw luchtwegen gespoeld zijn (lavage) kan het zijn dat u 's avonds koorts krijgt, of een pijnlijk gevoel bij het ademhalen. Dit is een normaal verschijnsel. Als het de volgende dag nog niet over is, neem dan contact op met uw arts. Als er stukjes weefsel via de broncho­scoop weggenomen worden, is er geringe kans op directe complicaties (zoals bloedingen) die in het algemeen niet ernstig zijn en vanzelf weer overgaan.