Histamine provocatietest

Dit is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van histamine, een prikkelende, maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten kan worden.

De voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn.
Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd.
Voor het goed slagen van de test dient u te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen. Uw behandelend arts of de longfunktie-assistent(e) zal u vertellen om welke medicijnen het gaat.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel. U krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt en ademt via een mondstuk, dat is verbonden met een meetap­paraat. Bij het begin van de test zal de laborant u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Daarna gaat u met tussenpozen verschillende waterige histamine-oplossingen inhaleren. Na iedere oplossing wordt na een bepaalde tijd de longfunktie gemeten. Aan de hand van de meetresultaten kan worden vastgesteld of astmatische klachten (hoesten en benauwdheid) kunnen worden opgewekt. Dreigt een benauwdheidsreactie te hevig te worden, dan wordt bijtijds ingegrepen. U krijgt dan onmiddellijk een luchtwegverwijder toegediend, waarmee de reactie in het algemeen direct ongedaan wordt gemaakt. Tegen het einde van het onderzoek krijgt u altijd een luchtweg­verwijder.

Het onderzoek wordt beëindigd als de longfunktie weer helemaal normaal is geworden. Het totale onderzoek kan een uur in beslag nemen. U kunt een lichte vorm van benauwdheid tijdens het onderzoek ervaren, die verdwijnt zodra u de luchtwegverwijder heeft ingeademd. Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn hebben of prikkelhoest. Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, maar is verder niet gevaarlijk.