Longscan (longperfusie- en ventilatiescintigram)

Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe ingeademd gas zich verdeelt over de longen en hoe de doorbloeding ("perfusie") van de longen is. Bij een verstoring van de longdoorbloeding (bijvoorbeeld longembo­lie = een verstopping van een bloedvat in de long door een stolsel) kan de verdeling van gas en vloeistof in het longweefsel veranderen. Bij een voorgenomen longoperatie wordt het onderzoek gedaan om de funktie te berekenen van het resterende normale longweefsel. Het gas en de vloeistof, die in de longen zijn opgenomen, geven korte tijd een zwakke radio-actieve straling af. Een zeer gevoelig apparaat, de gamma-camera, vangt deze straling op. Hiervan worden computeropnamen gemaakt (= scintigram).

De voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn. Meld aan uw arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Het onderzoek

Het hele onderzoek bestaat uit twee delen. Bij onderzoek naar longembolie wordt soms alleen het eerste deel gedaan.

Longperfusieonderzoek

In liggende houding wordt een licht radio-actieve vloeistof in een ader van de arm ingespoten. Vlak na deze injectie worden in verschillende richtingen (van voren en van opzij) computeropnamen van de longen gemaakt. Dit duurt ongeveer 10 minuten.

Longventilatieonderzoek

Gedurende ongeveer 10 minuten wordt in zittende houding via een kapje het radio-actieve gas ingeademd. Tijdens het ademhalen worden computer­opna­men van de longen gemaakt.

De gebruikte hoeveelheid radio-activiteit is zo gering dat er geen gevaar is voor kinderen, volwassenen en hun omgeving. Toch is het verstandig om, als u zwanger bent, dit even tevoren te melden. Afgezien van de prik voelt u van de ingespoten vloeistof niets. Ook van het in te ademen gas heeft u geen last en het maken van de opnamen is pijnloos. De tijdsduur van het totale onderzoek is ongeveer 1 tot 12 uur. Na ongeveer 24 uur is een groot deel van de radio-actieve stof al uit uw lichaam verdwenen. Dit gebeurt vooral via de urine en u kunt dit proces versnellen door veel te drinken op de dag van het onderzoek.