Mediastinoscopie

Met behulp van deze operatie kan men onderzoeken of langs de luchtpijp afwijkend weefsel of zieke lymfklieren aanwezig zijn. Mede op basis van dit weefselonderzoek zal de verdere behande­ling van een longziekte bepaald worden.

De voorbereiding

Voor deze ingreep wordt u doorgaans twee dagen in het ziekenhuis opgenomen. U dient voor de ingreep minimaal 4 uur nuchter te zijn, dat wil zeggen niet meer eten of drinken. Meld de arts of verpleegkundige als u verkouden bent of koorts heeft. Gebruikt u bloedverdun­nende middelen zoals Sintrom mitis of Marcoumar, meld dit dan vooraf aan uw arts. Voor de ingreep krijgt u uitleg en medicijnen (premedicatie) van de anesthesioloog (narcotiseur).

Het onderzoek

Onder algehele narcose (dat wil zeggen, u bent in slaap gebracht) worden een of twee incisies (=sneetjes) gemaakt van 5-6 cm in het hals/borst-gebied, namelijk in de hals en/of links naast het borstbeen. Via een buisje, met aan het uiteinde een lampje, kijkt de arts in het weefsel rondom de luchtpijp. Door het buisje worden stukjes weefsel weggenomen. Als het onderzoek is afgerond, worden de wondjes gehecht. De ingreep duurt ongeveer 2 tot 2 uur.

De nazorg

Na de ingreep wordt u naar de "verkoeverkamer" (=uitslaapkamer) gebracht. Als u goed wakker bent, komt u weer op de afdeling terug. Hier kunt u rustig bijkomen terwijl regelmatig uw bloeddruk, pols, het wondje en het infuus gecontroleerd worden. Met de wond mag u gewoon douchen. Een dag na het onderzoek mag u weer naar huis. De ingreep wordt over het algemeen als weinig belastend ervaren. Na 7 dagen worden de hechtingen verwijderd.

Soms ontstaat door de ingreep een hese stem gedurende enkele dagen. Dit verdwijnt weer spontaan.