Pleurapunctie

Via een pleurapunctie wordt nagegaan of er vocht tussen de pleurabladen ("longvliezen") aanwezig is, en zo ja, van welke aard dit vocht is. Ook kan het als ontlastende punctie gezien worden omdat vochtophoping de long in verdrukking kan brengen en zo benauwd­heid kan veroorzaken. Door middel van een punctie kan dit vocht worden weggenomen.

De voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn. Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Sintrom mitis of Marcoumar, meld dit dan vooraf aan uw arts.

Het onderzoek

Wij vragen u op de rand van het bed of de onderzoektafel te gaan zitten en uw bovenkle­ding uit te trekken. Vooraf wordt, na desinfecteren, de huid en het longvlies door middel van een injectie met een dunne naald plaatselijk verdoofd. Dit voelt aan als een gewone "bloedprik" en wordt als licht pijnlijk ervaren. Het verdere onderzoek is door de verdoving pijnloos, hoewel een hoestprikkel kan ontstaan. De longarts staat meestal aan uw rugzijde en brengt een naald in tussen twee ribben, tot in de holte tussen de twee longbladen (=pleuraholte). Op de punctienaald zit een spuit, waarmee het vocht wordt opgezogen. Het zo verkregen pleuravocht wordt zonodig opgestuurd voor nader onderzoek. De ingreep duurt ongeveer 5-10 minuten, soms wat langer als langzaam veel vocht moet worden afgezogen bij een ontlastende punctie. Op het wondje wordt een pleister gedaan. Het is verstandig om het een half uurtje rustig aan te doen na het onderzoek. Afhankelijk van wat uw arts aangeeft, worden nog röntgenfoto's gemaakt om het effect van de pleurapunctie goed te kunnen beoordelen.