Thoracoscopie

Een thoracoscopie wordt verricht indien er vocht tussen de longbladen zit of of omdat men een pneumothorax("klaplong") heeft. De longarts kan door middel van dit onderzoek de longen en borstwand bekijken, en zo te weten komen wat de oorzaak van de klachten is.

De voorbereiding

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. In enkele gevallen kan het echter nodig zijn, uw arts zal dit tevoren met u bespreken, dat het onderzoek onder narcose (dat wil zeggen dat u in slaap gebracht wordt) moet gebeuren. Dan moet u wel nuchter zijn. Gebruikt u bloedverdunnende middelen zoals Sintrom mitis of Marcoumar, meld dit dan vooraf aan uw arts.

Het onderzoek

U wordt met bed overgebracht naar de onderzoekkamer. Omdat de ingreep steriel moet gebeuren, worden er groene steriele doeken over u heen gelegd, waar u niet aan mag komen. U krijgt een infuus om eventuele noodzakelijke medicijnen gemakkelijk te kunnen toedienen. De longarts geeft u een plaatselijke verdoving, voordat een kleine incisie van 2 tot 3 cm (=sneetje) in de huid wordt gemaakt. Door middel van een buisje met een lampje eraan kan de longarts de longen en de borstwand bekijken en kan er eventueel een stukje weefsel voor verder onderzoek worden weggenomen. Dit laatste kan kortdurend pijnlijk zijn. De longarts laat door het sneetje heen een dunne drain (=slang) achter. De top van de drain ligt tussen de longbladen. De drain wordt met een hechting vastgemaakt en rondom afgeplakt. De totale duur van het onderzoek is ongeveer 30-45 minuten. Daarna gaat u weer terug naar de afdeling.

De nazorg

Op de afdeling wordt de drain op een zuigpomp aangesloten, die het vocht en teveel lucht continu wegzuigt. Daardoor gaan de longbladen weer tegen elkaar aanliggen. Om te zien of de drain goed ligt en de long zich ontplooit wordt er nog een longfoto op bed gemaakt. Het is belangrijk dat u met de drain in uw borstkas toch goed uw arm en schouder blijft gebruiken, hoewel dit wat gevoelig kan zijn. Uw arts spreekt met u af of bedrust noodzake­lijk is. U kunt niet douchen met de drain in uw borstkas. Na verloop van tijd, meestal na 3-5 dagen, wordt de drain verwijderd en het gaatje gedicht met een krammetje (=agrave) of met een hechtdraad die al tevoren aangebracht is. Deze wordt weer na 7 dagen verwijderd.

Afhankelijk van de aard van uw ziekte en de bevindingen bij het onderzoek zal de longarts u adviseren de longbladen door middel van een medicament te laten verkleven. Deze ingreep duurt enkele minuten. Zo wordt de kans verminderd dat de klachten terugkomen. Dit kan pijnlijk zijn en/of een koortsperio­de veroorzaken. Hierdoor zult u ook wat langer extra pijnstillende medicijnen krijgen. Dit bespreekt uw arts apart met u, voordat het onderzoek plaatsvindt.

De duur van het gehele onderzoek en uw verblijf in het ziekenhuis hangen af van de bevindingen van het onderzoek en de snelheid van ontplooien van de long. De ziekenhuis­opname varieert in het algemeen van 1 tot 2 weken. Aan het onderzoek zelf zijn geen risico's verbonden, maar de ingreep wordt wel als belastend ervaren.