Hulpmiddelen

Boos of somber. Kortademig. Duizelig. Darmklachten. Hiervan kunt allemaal last krijgen wanneer u stopt met roken. Van een rookverslaving afkomen, is zo moeilijk dat een groot aantal mensen het stoppen met roken niet of nauwelijks volhoudt. Met een steuntje in de rug wordt dat anders.

Diverse hulpmiddelen bij het stoppen met roken blijken zeer effectief.

Nicotinevervangers

Vreemd genoeg is nicotine het meest gebruikte hulpmiddel om te stoppen met roken. Pleisters, kauwgum en zuigtabletten met nicotine helpen u van de lichamelijke afkickverschijnselen af te komen. Ze doen niets aan de geestelijke afhankelijkheid die samengaat met rookverslaving, maar door nicotinevervangers voelt u zich beter en hebt u minder zin in roken. U kunt zo de nicotine die in uw lichaam komt, langzaam verminderen en uiteindelijk makkelijker stoppen. Bovendien zijn al deze middelen minder schadelijk dan een sigaret, omdat ze geen giftige stoffen als teer, koolmonoxide en cyanide bevatten.
Nicotinevervangers werken alleen goed als u meer dan tien sigaretten rookt en als u ze op de goede manier gebruikt. Ze werken nog beter als u wordt begeleid bij het stoppen met roken.
Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, mogen de nicotinehoudende middelen niet gebruiken. Mensen met een aandoening aan hart en/of bloedvaten moeten eerst hun arts raadplegen.

Medicijnen

Er zijn medicijnen die kunnen helpen bij het stoppen met roken. Uw huisarts kan deze middelen voorschrijven. Ze zorgen ervoor dat u minder zin heeft in een sigaret en ze pakken de verslaving aan.

Acupunctuur en softlaser

Bij acupunctuur en softlaser wordt met een naaldje of een laserstraaltje een bepaald punt in uw lichaam gestimuleerd, waardoor u minder trek krijgt in een sigaret. U krijgt minder last van ontwenningsverschijnselen en minder zin om te roken.
Vaak zijn vier tot vijf behandelingen nodig . Deze behandelingen worden door diverse zorgverzekeraars deels vergoed.

Gedragstherapie

Van alle methoden is waarschijnlijk de zogenoemde gedragstherapie het meest effectieve hulpmiddel bij het stoppen met roken. Hierbij wordt u zich ervan bewust wat u eigenlijk denkt over roken, zoals: het helpt me bij stress, ik vind het lekker of het is het enige wat ik nog heb. Daarna gaat u na of deze ideeën wel waar zijn.

Roken is gedrag. Gedrag dat u heeft aangeleerd. En dus ook gedrag dat u kunt afleren. Gedragstherapeuten kunnen u daarmee helpen. Bijvoorbeeld door vast te stellen hoe, waar en wanneer u rookt. Op basis daarvan maakt u samen een plan om het roken af te leren. Uw therapeut helpt u het plan stap voor stap uit te voeren en ziet erop toe dat u uw stoppoging volhoudt.