Wat is astma?

Astma is een ontsteking van de luchtwegen. Door de ontsteking vernauwen de luchtwegen zich. De symptomen van astma zijn kortademigheid, piepen en hoesten. Het is niet altijd makkelijk om te bepalen wat er precies aan de hand is wanneer iemand deze klachten heeft. Sommige mensen die kortademig zijn en veel hoesten, denken dat ze chronische bronchitis hebben, maar hebben in werkelijkheid astma. Anderen daarentegen vermoeden dat ze astma hebben, maar bij hen is bijv. chronische bronchitis, overgewicht of emfyseem de oorzaak van hun kortademigheid. Wanneer u dit soort klachten hebt, bespreek ze met uw huisarts. Uw huisarts kan samen met u bepalen wat de oorzaak is.

Soms is het niet eenvoudig om de diagnose goed te stellen of werkt de ingestelde behandeling niet voldoende. Dan kan de huisarts in samenspraak met u, u verwijzen naar de longarts.

Astma verbetert meestal niet vanzelf. Wanneer er niets aan de astmatische klachten wordt gedaan, kunnen deze verergeren. Het is natuurlijk verstandig om als astmapatiënt zoveel mogelijk de factoren die een astma-aanval uitlokken te vermijden. Vermijd bijvoorbeeld rokerige ruimtes, maak uw huis zoveel mogelijk stofvrij en zorg dat de kamers voldoende worden geventileerd. Vaak zijn dit soort maatregelen echter niet voldoende om kortademigheid te voorkomen. Gelukkig bestaan er effectieve geneesmiddelen tegen astma, waarmee de kortademigheid meestal kan worden opgeheven.

Via deze links kunt u de Patiëntenversie bestellen van de zorgstandaard astma.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het longfonds.

Website: www.longfonds.nl