Wat is bronchitis?

Bronchitis betekent ''ontsteking van de luchtwegen''. Dit kennen wij in meerdere vormen:

Acuut: meestal bij of na een verkoudheid en wordt veroorzaakt door een virus of bacterie. Over het algemeen gaat deze ontsteking weer vanzelf over en soms is er een antibioticum voor nodig; klachten zijn hoesten en of benauwdheid.

Chronisch: deze vorm van ontsteking gaat niet over en is dus blijvend. Wel kan deze soms minder klachten geven en dan weer opvlammen en dus meer klachten geven. De klachten kunnen bestaan uit hoesten, soms met opgeven van slijm en benauwdheid in rust of soms alleen benauwdheid bij inspanning . Indien de bronchitis gepaard gaat met een blijvende vernauwing van de luchtwegen (obstructie) spreken wij van een COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Indien deze aandoening ook samengaat met verlies aan longblaasjes dan spreken wij COPD met longemfyseem.
Indien u vermoedt dat u aan een van deze ziekten lijdt en het gaat niet vanzelf (acute bronchitis) over na 3 weken of gaat met ernstige klachten gepaard, dan kunt u het best contact opnemen met uw huisarts.

De longarts komt in beeld indien u een ernstig COPD heeft of indien het moeilijk is de diagnose precies vast te stellen of de aandoening te behandelen. In dat geval zal uw huisarts u, in samenspraak met u, verwijzen naar de longarts.

Indien u rookt kunnen we u nu al een belangrijk advies geven: stop ermee, want als u ermee doorgaat wordt chronische bronchitis steeds erger en kan deze aandoening ernstige gevolgen voor u hebben!