Wat is pulmonale hypertensie?

Pulmonale hypertensie is een abnormale verhoging van de bloeddruk in de longen. Eigenlijk zou het daarom ook ‘hoge bloeddruk van de longen' kunnen heten.

In gezonde longen is de bloeddruk ongeveer een kwart van de bloeddruk in de rest van het lichaam. Als het nodig is kan de bloeddruk in gezonde longen tijdelijk verhoogd worden (bv. bij inspanning). Bij patiënten met PH zijn er vaten in de longen vernauwd, waardoor de druk in de bloedvaten stijgt. Daardoor ondervindt de rechterzijde van het hart, die de longen van bloed voorziet, meer weerstand bij het pompen van bloed. Dit is vooral een probleem als de patiënt zich inspant, omdat er dan tijdelijk meer bloed de longen ingepompt moet worden.

Verdere informatie kunt u vinden op de site van Stichting PHA Nederland

Website: Stichting PHA Nederland