Beste collega’s,

Op 3 september 2018 is de samenwerking met de PA’s beklonken (zowel letterlijk als figuurlijk) middels ondertekening van het Consensusdocument voor Taakherschikking! De samenwerking behelst tevens de mogelijkheid van PA’s om buitengewoon lid te worden van de NVALT, alsmede het waar mogelijk bijwonen van nascholing via de NVALT. Voor de eerstvolgende editie van de Bronkhorst zijn al enkele plaatsen voor de PA’s  gereserveerd, waarvoor onze dank aan het organiserend comité. De mogelijkheid om als buitengewoon lid aan te sluiten bij de voor de PA relevante NVALT secties bestond al.

Het consensusdocument gaat gepaard met een document voor lokale invulling van de werkzaamheden van de PA. Zie voor de tekst van beide documenten de NVALT website. Hierbij is ook het verzoek aan allen om genoemd document voor lokale invulling te gebruiken bij de aanstelling van de PA op de longafdeling, om daarmee goede afspraken te kunnen maken over de werkzaamheden.

Wij gaan uit van een boeiende en vruchtbare samenwerking, en verwelkomen bij deze de PA’s binnen onze vereniging!

Leon van den Toorn