Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Teken de petitie om de verkoop van sigaretten te weren uit de schappen!

Patiënteninformatie

De longarts is specialist op het gebied van diagnosticeren en behandelen van longaandoeningen.
Aangezien de NVALT geen vereniging is voor patiënten, willen wij u graag verwijzen naar de patiëntenorganisaties.

Informatie voor patiënten