Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Welkom op de website van de NVALT

De NVALT is de wetenschappelijke vereniging voor longartsen en longartsen in opleiding en is opgericht op 21 mei 1908.
Het aantal leden bedraagt momenteel ruim 1100. Sinds 1 januari 2019 is het ook voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants mogelijk om (buitengewoon) lid te worden. Als lid heeft u toegang tot het besloten gedeelte waar u ook de informatie kunt vinden over de Secties, Commissies en vergaderingen.

Patiënteninformatie

De longarts is specialist op het gebied van diagnosticeren en behandelen van longaandoeningen.
Aangezien de NVALT geen vereniging is voor patiënten, willen wij u graag verwijzen naar de patiëntenorganisaties.

Informatie voor patiënten