Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Klik hier voor het meerjarenplan 2023-2028: ‘Op weg naar toekomstbestendige longzorg’.

Patiënteninformatie

De longarts is specialist op het gebied van diagnosticeren en behandelen van longaandoeningen.
Aangezien de NVALT geen vereniging is voor patiënten, willen wij u graag verwijzen naar de patiëntenorganisaties.

Informatie voor patiënten