Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose

Welkom op de website van de NVALT

De NVALT is de wetenschappelijke vereniging voor longartsen en longartsen in opleiding en is opgericht op 21 mei 1908.
Het aantal leden bedraagt momenteel ruim 1100. Sinds 1 januari 2019 is het ook voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants mogelijk om (buitengewoon) lid te worden. Als lid heeft u toegang tot het besloten gedeelte waar u ook de informatie kunt vinden over de Secties, Commissies en vergaderingen.


Meldpunt e-sigaret

Middels dit formulier kunt u uw klachten t.g.v. het dampen van e-sigaretten melden.

Let wel: Op uw reactie zal niet worden gereageerd. Het bestuur van de NVALT zal deze gebruiken voor het onderzoek naar de e-sigaret.

 

NVALT-standpunt e-sigaret

10 stellingen >>klik<<

The Lancet

Op 2 oktober jl. heeft 'The Lancet' een artikel gepubliceerd m.b.t. de e-sigaret. Met de nieuwe producten van Philip Morris is inmiddels bijna 30% van de 16-jarigen in de VS verslaafd.

Het artikel kunt u HIER downloaden.