Subsidies

Nog meer implementatie van kennis en innovaties in de praktijk

Deadline: 30 januari 2024, 14:00 uur

Deze subsidieoproep is bedoeld voor implementatie, verspreiding en/of doorgeleiding van kennis, behandelingen/interventies of zorginnovaties. U kunt subsidie aanvragen voor verdere implementatie van afgeronde, in Nederland bewezen, kosteneffectieve interventies die behoren tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of het Wet langdurige zorg (Wlz)-zorgpakket of daar naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst toe kunnen gaan behoren.

Alle informatie vindt u hier.

 

Onderzoek met Bestaande Data Ronde 1

Deadline: 23 januari 2024, 14:00 uur

Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg en het doel is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen.
In Onderzoek met Bestaande Data Ronde 1 verwelkomen wij subsidieaanvragen waarin Real World Data (RWD) uit (aandoeningsgerichte) registers worden gebruikt om vraagstukken over geneesmiddelengebruik te beantwoorden. Het gebruik van RWD moet een aantoonbare meerwaarde hebben binnen het project.

Alle informatie vindt u hier.

 

Veelbelovende zorg

Deadline: 6 februari 2024, 14:00 uur

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Maar onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de subsidieregeling Veelbelovende zorg.

Alle informatie vindt u hier

 

Siegert-Haaksman Fonds

Deadline: 15 april 2024, 12:00 uur

Consortiumsubsidies voor onderzoek naar astma bij kinderen

Uit de nalatenschap van de familie Siegert-Haaksman mag Longfonds 1,3 miljoen euro besteden voor wetenschappelijk onderzoek naar astma en allergieën bij kinderen. Longfonds wil de samenwerking in longonderzoek stimuleren. Maximaal twee onderzoeksconsortia komen in aanmerking voor dit fonds.
Start call for proposals: 15 januari 2024

Alle informatie vindt u hier

 

Rutgers Kickstart- & Junior Investigator Subsidie 2024

Deadline: 15 april 2024, 12:00 uur

De ronde is open voor talentvolle onderzoekers in Nederland tot vijf jaar ervaring na hun promotieonderzoek. Deze subsidievorm biedt onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder te ontwikkelen en een eigen onderzoekniche te creëren. Longfonds streeft er naar om twee persoonlijke Junior Investigator Subsidies van maximaal 250.000 euro ter beschikking te stellen. 
Start call for proposals: 12 februari 2024

Alle informatie vindt u hier