Zorgevaluatie en Gepast Gebruik Ronde 2023 – Vragen van kennisagenda’s medisch specialistische zorg   Deadline:  uur

 
Dit is een subsidieoproep voor projectvoorstellen voor zorgevaluatieonderzoek om kennisvragen op kennisagenda’s van wetenschappelijke verenigingen (WV) binnen de medisch specialistische zorg te beantwoorden. Nadruk ligt op impactvolle onderwerpen: hoge gezondheidswinst, potentiële kostenbesparing en volume.
Alle informatie vindt u hier.

Leefstijl in de zorg; effectiviteit en werkingsmechanismen    uur

 
Consortia kunnen een subsidieaanvraag indienen voor onderzoek effectieve leefstijlinterventies voor de zorgpraktijk. Het toepassen van leefstijlinterventies in de gezondheidszorg wordt ook wel leefstijlgeneeskunde genoemd, en kan bijdragen aan herstel, kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en verminderen van ziekteklachten van mensen met een chronische aandoening. Alle informatie vindt u hier.