Contributie 2024

 

Praktiserend longarts in Nederland (B-leden) € 1.430,00
AIOS longziekten (C-leden) € 370,00
AIOS longziekten incl. lid DJS en LAD (C-leden) € 530,00
AIOS vooropleiding € 70,00
AIOS vooropleiding incl. lid DJS en LAD (I-leden) € 230,00
Arts/geen longarts (D-leden) € 210,00
Physician Assistants, Verpleegkundig Specialisten (P-leden) € 170,00
Longarts werkzaam in buitenland (E-leden) € 210,00
Sociaal geneeskundige (H-leden) € 710,00
Senior lid (F-leden)* € 70,00
Longarts werkzaam bij GGD (J-leden) € 640,00
Lid i.v.m. cursorisch onderwijs TBC (K-leden)* € 370,00
Buitengewoon lid (geen stemrecht) (L-leden)* € 170,00

* geen gecombineerd ERS-lidmaatschap.

De NVALT is aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten.
Als NVALT-lid bent u tevens lid van de ERS (met uitzondering van lidsoorten F, L en K). Hiermee ontvangt u korting bij volgen van congressen en heeft u toegang tot de website van de ERS.

Het is noodzakelijk om wijzigingen van uw NVALT-lidmaatschap jaarlijks voor 1 januari aan ons door te geven. Dit in verband met de afdracht van de contributie aan de Federatie en aan de ERS met als peildatum 1 januari.

Indien uw opzegging of wijziging niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar, wat inhoudt dat de volledige contributie over dat jaar nog betaald dient te worden. Wijzigingen kunt u doorgeven via de website of per mail via secretariaat@nvalt.nl