Patiënteninformatie

De longarts is specialist op het gebied van diagnosticeren en behandelen van longaandoeningen.

Aangezien de NVALT geen vereniging is voor patiënten, willen wij u graag verwijzen naar onderstaande patiëntenorganisaties.