Senior lidmaatschap NVALT

Als u uw longartsenpraktijk heeft neergelegd maar wel betrokken wilt blijven bij het 'longartsenvak', dan kunt u uw lidmaatschap laten omzetten in een senior lidmaatschap. Hiervoor kunt u mailen naar secretariaat@nvalt.nl.
De kosten voor het seniorlidmaatschap bedragen in 2024 € 70,-- per jaar. U ontvangt dan nog steeds vier keer per jaar PulmoScript, behoudt de toegang tot het besloten gedeelte van de website, kunt de ledenvergaderingen bezoeken en wordt uitgenodigd voor de seniorendagen en lustrumvieringen. Het is niet meer mogelijk om onze eigen nascholingen te bezoeken.
Indien u het Medisch Contact wilt blijven ontvangen is het mogelijk om via de Federatie lid te worden van de stichting SOVAF.

Senior lidmaatschap Federatie

Uit de statuten van de Federatie Medisch Specialisten volgt dat medisch specialisten, die niet in Nederland praktiseren, geen onderdeel uitmaken van de Federatie. Omdat de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen het belangrijk vinden om met deze groep medisch specialisten verbonden te blijven, is een oplossing bedacht. Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen sinds 1 januari 2015 deelnemen aan een speciaal opgerichte stichting SOVAF genaamd. Voorwaarde is wel dat de medisch specialist geen doorhaling uit het specialisten- dan wel BIG-register heeft gehad vanwege een bevoegdheidsbeperking.

Via de stichting SOVAF kunnen de (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD. Vanaf 1 januari 2024 betalen zij € 252,05 (inclusief KNMG bijdrage € 151,23). Zij blijven daarmee verbonden met de KNMG, blijven Medisch Contact en De Medisch Specialist thuis ontvangen, en blijven indien gewenst op de hoogte van het laatste nieuws van de Federatie. Gepensioneerde leden van wetenschappelijke verenigingen die in dienstverband werkzaam waren, kunnen als SOVAF deelnemer gratis seniorlid van de LAD worden (zie www.lad.nl). Omdat aansluiting bij de Federatie Medisch Specialisten per kalenderjaar wordt aangegaan kunt u met ingang van 1 januari van een nieuw kalenderjaar deelnemen aan de Stichting. Tot 31 december van een lopend kalenderjaar blijft men aangeslotene van de Federatie.

Voor een wijziging, opzegging of voor meer informatie over de Stichting SOVAF kunt u mailen naar ledenbeheer@demedischspecialist.nl of bellen naar telefoonnummer 088-134 41 12.