Lidmaatschap

Via onderstaand online formulier kunt u zich aanmelden als lid van de NVALT.
U wordt verzocht een pasfoto, een kopie van het RGS opleidings-schema en de ondertekende machtiging te uploaden. Zonder pasfoto en originele machtiging wordt uw inschrijving niet in behandeling genomen.

Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform het privacystatement.

U heeft kennis genomen van de NVALT-voorwaarden en statements

Inschrijfformulier

Persoonlijke gegevens

Contact gegevens

Werk gegevens

Gegevens nieuw lid:

(s.v.p. kopie van RGS-opleidingsschema meesturen)

Indien u een gesplitste opleiding heeft, hieronder aangeven s.v.p.

Bijlagen: