Partnership Stoppen met Roken

Partnership

Wij bewaken en bevorderen de toegankelijkheid en de kwaliteit van stoppen-met-rokenzorg.

Kwaliteitsregister

Maakt inzichtelijk welke professionals gekwalificeerd zijn om intensieve, bewezen effectieve, stoppen-met-rokenbegeleiding aan te bieden.

Zorgstandaard

Deze beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken).

Richtlijn

De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over stopondersteuning, al dan niet in de zorgsector.