Complicatieregistratie 

De complicatieregistratie is een vereenvoudiging van het vorige systeem. Bovendien kan deze voortaan in het EPD worden ingevuld en wordt de complicatiebespreking vanuit het EPD ondersteund. Het is de bedoeling dat alle vakgroepen gaan starten, zowel met de nieuwe complicatieregistratie als met complicatie-evaluatie d.m.v. een PDCA-cyclus. De precieze startdatum zal nog worden gecommuniceerd.

De handleiding over de nieuwe complicatieregistratie kunt u hieronder downloaden. Op dit moment zijn de complicatiemodules voor HiX en Epic klaar. Om de registratie in HiX of Epic te kunnen gebruiken zal er door de zorginstelling een aanpassing moeten worden gedaan in het ZIS. Instructies hiervoor volgen binnenkort. Voor andere EPD’s is overleg gaande en wordt, indien nodig, nagedacht over een tijdelijke oplossing om toch te kunnen registreren.

Een verandering in het registreren en bespreken van complicaties kan leiden tot vragen. 
Via dit formulier kunt u uw vraag/opmerking plaatsen. De werkgroepleden zullen uw vragen beantwoorden. Geleverde feedback zal bovendien worden verzameld. Het is de bedoeling over een tijd te evalueren, waarbij deze informatie waardevol is.

EPIC

Het Epic pakket en documentatie staat klaar voor import op het Epic UserWeb
https://userweb.epic.com/Thread/119865/Longcomplicatie-SmartForm-and-Report-Turbocharger/

Nexus

Op dit moment is de complicatieregistratie nog niet in Nexus geïmplementeerd. Om toch te kunnen registreren is het mogelijk om als tijdelijke oplossing gebruik te maken van onderstaand Excel bestand. Let wel: de kolommen F t/m K zijn drop-down keuzes waarbij als eerste kolom F ingevuld dient te zijn, alvorens de overige kolommen in te kunnen vullen.