Missie beleidscommissie W&I

De beleidscommissie Wetenschap & Innovatie inventariseert, agendeert en stimuleert wetenschap en innovatie in klinisch onderzoek, met als doel het verbeteren van de kwaliteit én resultaten van longonderzoek waardoor de zorg aan patiënten met een longaandoening verbetert

Prioritering kennishiaten

Speerpunt van de commissie is het prioriteren van de Kennis hiaten welke worden gepubliceerd in de Kennisagenda.

    • 8 kennishiaten zorgevaluatie
    • 5 kennishiaten zorginnovatie

Uit de kennishiaten volgen vanuit de secties onderzoeksvragen, studie-ideeën en uitgewerkte studieprotocollen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd via het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZEGG)

Samenstelling

De leden van de beleidscommissie Wetenschap & Innovatie vindt u hier