Welke stappen kunt u als zorgverlener ondernemen om Stoptober te sprake te brengen bij uw cliënt of patiënt?

 1. Geef een stopadvies aan de patiënt
 2. Benoem de voordelen van Stoptober
 3. Bespreek extra ondersteuning bij het stoppen met roken
 4. Steun de stopper en geef een compliment

1. Geef een stopadvies aan de patiënt

Er zijn verschillende manieren voor het geven van een stopadvies. Bij voldoende tijd kunt u gebruik maken van de ‘5 R’s’ (Engelstalig) 

 1. Relevance (relevantie): Bespreek met de rokende patiënt waarom stoppen voor hem of haar persoonlijk zinvol zou kunnen zijn.
 2. Risks (risico’s): Vraag naar hoe de patiënt de risico’s van het roken ziet, voor hem- of haarzelf maar ook voor de omgeving. Zorgen over de eigen gezondheid of de gezondheid van kinderen vormen vaak de belangrijkste motivatie voor stoppen.
 3. Rewards (beloning): Vraag naar de voordelen van het stoppen, zoveel mogelijk toegespitst op de eigen situatie.
 4. Roadblocks (belemmeringen): Bespreek de barrières die iemand ziet bij een eventuele stoppoging. Benoem daarbij ook de mogelijkheden om deze barrières te verminderen (zoals nicotinevervangende middelen of hulp van anderen).
 5. Repetition (herhaling): Herhaal deze strategie zolang de patiënt niet voldoende gemotiveerd is om te stoppen.

Heeft u weinig tijd? Kies dan voor het Very Brief Advice. Dit duurt maar 30 seconden:

Very Brief Advice

 • Vraag naar rookstatus: “Rookt u (nog)?”
 • Adviseer professionele hulp en e.v.t. medicatie: “Mocht u (ooit) willen stoppen, dan is de beste methode om dit te doen m.b.v. professionele hulp en eventueel medicatie.”
 • Actie: maak een vervolgafspraak of verwijs door
  • Indien patiënt niet wil stoppen:
  • Prima, u weet nu dat hulp binnen handbereik is.
  • Indien patiënt wel wil stoppen:
   • Ik maak graag een vervolgafspraak met u.
   • Ik verwijs u naar een stoppen-met-roken begeleider.
   • Ik verwijs u naar uw huisarts/ hoofdbehandelaar.
   • U kunt ook verwijzen naar de gratis Stoplijn (0800-1995) of Ikstopnu.nl

Visitekaartjes met het Very Brief Advice kunt u gratis bestellen via rookvrijezorg@trimbos.nl

2. Benoem de voordelen van Stoptober

Als het bijna Stoptober is, kunt u de patiënt hierop wijzen. Ook kunt u dan wijzen op de voordelen van deelname aan Stoptober:

 • “U kunt 28 dagen uitproberen hoe het rookvrij zijn bevalt.”
 • “U stopt niet alleen, maar samen met meer dan 50.000 andere mensen.”
 • “Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de deelnemers Stoptober volhoudt en gedurende deze vier weken niet rookt.”
 • “U kunt dagelijks steun krijgen via de gratis Stoptober-app, sociale media, Stoptober-tv en het magazine. Ook zit de gratis Stoplijn van ikstopnu.nl voor u klaar (0800-1995).”
 • “Voor extra motivatie kunt u via de Facebook-pagina van Stoptober steun krijgen van duizenden andere stoppers.”

Voor meer informatie over Stoptober kunt u de patiënt verwijzen naar stoptober.nl.

3. Bespreek extra ondersteuning bij stoppen met roken

Professionele hulp

Professionele hulp vergroot de slagingskans van een stoppoging. Maak dit bij uw patiënt bespreekbaar. De begeleiding is eventueel aan te vullen met hulpmiddelen (nicotinevervangers of medicijnen op recept). De combinatie van hulpmiddelen en gedragsmatige begeleiding is het meest effectief. Hulpmiddelen worden dan ook alleen vergoed in combinatie met gedragsmatige begeleiding voor maximaal 3 maanden.
Informatie voor patiënten over coaching (hulp in de buurt) en medicatie is te vinden op Ikstopnu.nl

Stoptober-app

De Stoptober-app is vanaf eind september gratis te downloaden. In deze app kunt u als zorgverlener een community aanmaken om uw patiënten ondersteuning te bieden.

4. Steun de stopper en geef een compliment

Complimenteer de patiënt om zijn/haar overweging, besluit of moed om deel te nemen. Bijvoorbeeld: "Wat leuk dat u het wil proberen en mee gaat doen met Stoptober!"
Als het gesprek met de patiënt in oktober plaatsvindt, kun u zeggen “Ook na 1 oktober kunt u nog aanhaken bij Stoptober."

Motiveer de patiënt om ook na Stoptober gestopt te blijven

 • Hoewel Stoptober inzet op 28 dagen rookvrij zijn, kan Stoptober een eerste stap naar een definitief rookvrij leven. Wie vier weken niet heeft gerookt, heeft een vijf keer grotere kans om definitief gestopt te blijven.
 • De Stoptober-app blijft een jaar beschikbaar.
 • Ook voor wie weer gaat roken is Stoptober een goed leermoment geweest en een mooie voorbereiding op een volgende stoppoging.
 • De meeste rokers hebben meerdere pogingen nodig voordat het lukt om definitief te stoppen. De ervaren stopper weet steeds beter waar de valkuilen liggen.
 

Mensen die roken kunnen voor meer informatie over stoppen met roken terecht op ikstopnu.nl of puurrookvrij.nl.
Zorgverleners kunnen stoppen met roken onder de aandacht blijven brengen via de meerjarige campagne PUUR rookvrij. Kijk daarvoor op puurvoorprofs.nl.