Op de website van de Federatie vindt u een compleet, actueel overzicht van richtlijnen, handreikingen, leidraden en andere documenten voor medisch specialisten te gebruiken bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie.