Beoordeling verzoeken voor verspreiden nascholingen en nieuws(brieven) onder leden

De NVALT ontvangt regelmatig verzoeken (van externe instanties of van leden) om nascholingen, nieuwsbrieven, symposia of andere evenementen onder de aandacht te brengen van derden. Voor de afhandeling van deze verzoeken worden de criteria gehanteerd die eerder zijn opgesteld voor endorsement door de NVALT Academie:

 • Accreditatie is bij de NVALT aangevraagd en goedgekeurd/ter goedkeuring doorgestuurd naar de Accreditatiecommissie.
 • De scholing gesteund wordt door een sectie of commissie van de NVALT.
 • Als er sprake is van sponsoring, moet het gaan om multisponsoring.
 • Het programma is bestemd voor longartsen en longartsen i.o. en/of de artsen van de VvAwT.

Als het verzoek aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal de NVALT het volgende aan communicatie en verspreiding bieden:

 • Opname in een aparte maandelijkse nieuwsbrief en congresagenda van NVALT voor nascholingen
 • Opname in de reguliere nieuwsbrief
 • Opname in PulmoScript (congresagenda PulmoScript), mits het in de juiste periode valt.

De nascholing komt in de congresagenda PE-online (automatisch bij de accreditatieaanvraag en na goedkeuring ook in de congresagenda van Reconcept).

Er worden geen e-mails meer rechtstreeks doorgestuurd naar de leden.

Ook ontvangen we verzoeken om adresetiketten/mailadressen van NVALT-leden aan te leveren aan externen, bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, of voor het verspreiden van nieuwsbrieven van vakgroepen

 • Er worden geen contactgegevens van leden meer verstrekt aan derden.

Aanvragen van vakgroepen:

Alleen als het bericht relevant is voor de leden, na redactie opnemen in de nieuwsbrief.

Nieuwsberichten die altijd worden verspreid/geplaatst:

 • NVALT-congressen
 • CCO
 • Nascholing van NVALT-academie
 • ERS-najaarscongres