Bronchoscopie cursus

Per 1 januari 2020 is het verplichte landelijke simulatie programma basisvaardigheden bronchoscopie van start gegaan waarbij alle eerstejaars AIOS voorafgaand aan het uitvoeren van bronchoscopiën in de kliniek een ééndaagse cursus zullen volgen.

De cursus wordt gegeven in zes trainingscentra:

  • Amsterdam UMC (VUMC)
  • Eindhoven Catharina ziekenhuis
  • Enschede, Universiteit Twente
  • Groningen UMCG
  • Leiden, LUMC
  • Maastricht UMC
  • Nijmegen Radboudumc

De inschrijving voor deze cursus geschiedt via het secretariaat van de NVALT (wvlug@nvalt.nl).
De kosten hiervoor bedragen € 950,-.

Na inschrijving ontvangen de kandidaten een code om, na zelfstudie, een online pre-toets te maken. Het studiemateriaal is hieronder te downloaden. Wanneer de toets met een positief resultaat is afgesloten kan de AIOS in overleg met het secretariaat (wvlug@nvalt.nl) de dag aan de simulator boeken. Deze dient binnen 3 maanden na het behalen van de pre-toets geboekt te worden in één van de zes centra.
Na afloop van de cursus wordt het behaalde resultaat verwerkt in Reconcept.

De training wordt gegeven in tweetallen. De focus van de dag ligt op anatomie en basis-vaardigheden bronchoscopie en wordt afgesloten met een eindtoets. Hierna is de AIOS competent om zich onder begeleiding verder te bekwamen in het uitvoeren van diagnostische bronchoscopieën in de kliniek.

Indien de AIOS niet verschijnt voor de geplande training dag zullen de kosten niet worden gerestitueerd. Bij het niet behalen van de eind-criteria zal de kandidaat het gehele programma opnieuw moeten doorlopen en zijn daar weer de gebruikelijke kosten à € 950,- aan verbonden.

Tweedejaars AIOS zijn welkom voor deelname aan de training indien de capaciteit in de trainingscentra dat toelaat.

Met vriendelijke groet,

Namens de Sectie Pulmonale Interventies
Erik van der Heijden, secretaris en Jouke Annema, voorzitter

Namens BC Opleiding
Wouter van Geffen, voorzitter

Namens NVALT secretariaat
Wilma Vlug