Voor jullie ligt het jaarplan 2024 dat we met gepaste trots aan jullie aanbieden.

De afgelopen jaren hebben voor de NVALT in het teken gestaan van verdere professionalisering en het ontwikkelen van een toekomstbestendige vereniging, uitbreiding van ons bureau, communicatie, installering van diverse werkgroepen, verhuizing naar de Domus en vele activiteiten op het gebied van kwaliteit van zorg, onderwijs en opleiding, wetenschap en preventie.

Uiteraard gaan we ook in 2024 op de ingeslagen weg verder met onze steeds groter wordende wetenschappelijke vereniging waarbij we verdere invulling gaan geven aan de Stichting NVALT studies, mooie input verwachten van de vijf (!) ingestelde werkgroepen, regelmatig overleg hebben met de sectiebesturen en commissies, de balans tussen generalisme en subspecialisme verder gaan uitwerken en moeilijke dossiers zoals het volumenormvraagstuk niet uit de weg gaan.

Daarbij blijft het van het grootste belang dat we ons niet alleen richten op kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, maar ook ons eigen werkplezier altijd hoog op de agenda hebben staan.

Hartelijke groet,

Dr L.M. (Leon) van den Toorn,
voorzitter NVALT-bestuur