Vergoeding opleidingskosten AIOS longgeneeskunde

Onderstaand overzicht kan door AIOS en opleiders als leidraad gebruikt worden om te duiden welke activiteiten in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het opleidingsbudget. Onderstaande activiteiten zijn aangemerkt als verplicht en dienen derhalve te allen tijde voor de standaardvergoeding (lees 100% vergoeding) in aanmerking te komen. Indien dit een meerdaagse cursus/congres betreft, dan dienen ook de standaardkosten voor een overnachting en/of reiskosten (c.q. reis- en verblijfskosten) te worden vergoed.

Algemeen

 

 • NVALT lidmaatschap (al dan niet in combinatie met De Jonge Specialist)

 • Inschrijving in het opleidingsregister (RGS)

Verplicht onderwijs

 

 • Cursorisch onderwijs NVALT

 • Masterclasses NVALT (minimaal tweemaal)

 • Echografie cursus

 • Stralingscursus

 • Bronchoscopie cursus

 • Ergometrie cursus

 • Jaarlijkse voortgangstoets

Minimaal eenmaal

 

 • de Bronkhorst

 • een buitenlands congres (zoals ESMO, ATS, ASCO, WLCL, ERS)

Minimaal tweemaal

 

 • de longartsenweek

 • het najaarscongres

Minimaal drie van de volgende verdiepende cursussen

 

 • ILD cursus Davos

 • Astma cursus Davos

 • Liverpool goes Dutch

 • Bomen over COPD

 • Congres Pulmonale Infectieziekten

 • World Bronchiectasis Conference

 • Rembrandt cursus Trombo-embolie

 • Nederlands Trombose Congres

 • Slaapcursus der Lage landen

 • Basiscursus slaap

 • Oncologie (bijvoorbeeld: ESMO, ASCO of WCLC)

 • ERS cursussen (bijvoorbeeld: EBUS, slaap, ILD)

 • Relevante NRS cursussen

 

Daarnaast zijn er nog een aantal relevante/vakspecifieke cursussen die in individueel overleg met de opleider vergoed kunnen worden. Onderstaand overzicht is daarbij niet uitputtend:

 

 • Antibiotica cursus (bij voorkeur tijdens de vooropleiding)

 • Betrokkenheid bij Medical Business Projects

 • (Kader)opleiding palliatieve zorg / cursus palliatieve zorg

 • Management cursus voor medisch specialisten

 • Persoonlijk Leiderschap