Opleidingsplan longziekten

De NVALT maakt gebruik van het Reconcept portfolio.
Deze is via de volgende website bereikbaar: www.nvaltportfolio.nl.