Juridisch advies

Als NVALT-lid kunt u bij het Kennis- en dienstverleningscentrum van de FMS 20 uur per jaar kosteloos juridisch advies krijgen.

Hieronder een overzicht:

Feiten en cijfers juridische dienstverlening

In het eerste half jaar hebben de juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD 1.331 dossiers in behandeling genomen, waarvan ruim 40% van medisch specialisten. Psychiatrie is in absolute percentages met 19% het meest vertegenwoordigd, gevolgd door kindergeneeskunde en anesthesiologie met 10%, interne geneeskunde met 9% en radiologie met 6%. Opvallend is dat het aantal dossiers met betrekking tot ziekte- en re-integratie met 14% is toegenomen, mogelijk speelt Long-COVID hierin een rol. 
Lees meer over onze juridische dienstverlening

Actuele juridische vragen

Het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD behandelt uiteenlopende juridische kwesties van (toekomstig) medisch specialisten. Een actuele veelgestelde vraag is wat de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof inhoudt. Vanaf 2 augustus 2022 heb je in het eerste levensjaar van je kind recht op een gedeeltelijke doorbetaling van je loon gedurende 9 van de 26 weken ouderschapsverlof. Deze uitkering is zeventig procent van je eigen salaris, tot een maximum van zeventig procent van het maximum dagloon (€ 232,90 bruto per dag en € 5.065,58 bruto per maand).
Lees het volledige antwoord en meer veelgestelde vragen op de website van de Federatie.

Productkaart Groepen van medisch specialisten

Het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD geeft juridisch advies aan individuele medisch specialisten en artsen, maar ook groepen van medisch specialisten kunnen bij ons terecht. Denk aan bijvoorbeeld besturen van VMSD’s, MSB’s, medische staven in ziekenhuizen en ggz-instellingen, Organisatorische Eenheden en vakgroepen. Deze productkaart geeft een indicatie van de vragen waarvoor zij bij ons terecht kunnen, bijvoorbeeld over samenwerkingsovereenkomsten, het inrichten van een medische staf of benchmarking.
Bekijk de productkaart

Productkaart Arbeidsrecht en opleidingsgeschillen

Ruim twee derde van de juridische vragen die het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD behandelen, gaat over arbeidsrechtelijke kwesties en opleidingsgeschillen. Deze productkaart geeft een indicatie van de kwesties waarvoor je als aangeslotene bij de Federatie en lid van de LAD bij ons terecht kan. Denk aan de beoordeling van je arbeidscontract, ontslag, reorganisatie of faillissement, opleidingsgeschillen of disfunctioneren. Je kunt ook bij ons terecht voor bijstand bij hoger beroep en cassatie of procederen.
Bekijk de productkaart

FAQ IFMS

De juristen van het Kennis- en dienstverleningscentum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD krijgen geregeld vragen over IFMS: Individueel Functioneren Medisch Specialisten. In deze FAQ worden veelgestelde vragen beantwoord over IFMS, bijvoorbeeld hoe IFMS wordt ingezet, wat de eisen zijn en of er een uitzondering of uitstel mogelijk is.
Bekijk de FAQ IFMS