De beginnende AIOS

Zaken die van belang zijn aan het begin van je opleiding.

Er zijn een aantal zaken die aan het begin van je opleiding van belang zijn. In de toegevoegde documenten onderaan deze pagina kan je daar meer over lezen. Om het belang hiervan extra te onderstrepen volgt hier onder een korte samenvatting: 

1.  Schrijf je binnen 2 maanden na de start van je vooropleiding in bij de RGS 

Deze inschrijving brengt kosten met zich mee, op de site van de KNMG kan je zien wat de inschrijvingskosten op dit moment zijn. Per 1-1-2016 wordt voor iedere AIOS het inschrijfgeld vergoed vanuit het opleidingsbudget. Alle AIOS bij wie dit niet wordt gehonoreerd, worden met klem verzocht om dit kenbaar te maken aan De Jonge Specialist of aan ons.  

2.  Schrijf je tijdig in als lid van de NVALT 

 Elke AIOS Longziekten en Tuberculose moet lid zijn van de NVALT om deel te kunnen nemen aan het verplichte landelijke cursorisch onderwijs (CCO-onderwijs). Indien je geen lidmaatschap hebt, kun je niet deelnemen aan dit onderwijs. Zorg er voor dat je emailadres bij het secretariaat bekend is en up to date. De meeste communicatie verloopt via de mail, ook de oproep tot inschrijving voor een verplichte onderwijsdag. Tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering (na inschrijving bij de NVALT) word je voorgesteld als nieuw lid van de NVALT. Het wordt zeer op prijs gesteld al je daarbij aanwezig bent. 

3.  Dubbellidmaatschap NVALT en De Jonge Specialist

Als je als AIOS lid wordt van de NVALT, kan je kiezen voor een gecombineerd lidmaatschap van De Jonge Specialist (DJS). Onderaan deze pagina staat een document waarin beschreven staat wat dit inhoudt, waarom wij het ontzettend belangrijk vinden dat dit dubbellidmaatschap er is en wat voor voordelen dit jou als AIOS oplevert. 

4.  Wijzigingen doorgeven aan het secretariaat

Tijdens je opleiding kan het gebeuren dat je einddatum van je opleiding verandert (bijvoorbeeld door zwangerschap, tijdelijke onderbreking van je opleiding of parttime werken), dit moet je uiteraard doorgeven aan het RGS. Echter het secretariaat krijgt deze wijzigingen niet automatisch door van het RGS. Dus mocht er iets aan je einddatum veranderen, geef dit tijdig door aan het secretariaat, zij kunnen hier dan rekening mee houden.